Postoje Rady - 2012

Postoje Rady jsou součástí postupu spolurozhodování. V rámci tohoto legislativního postupu Komise předkládá návrhy právních předpisů Evropského parlamentu a Rady. Rada přijímá postoj v prvním čtení.

V prvním čtení Rada, jež rozhoduje na návrh Komise a poté stanoviska Parlamentu, přijímá společný postoj.
Tento společný postoj je ve druhém čtení předložen Evropskému parlamentu. Ten může:

  • Schválit společný postoj: V souladu se svým společným postojem Rada definitivně přijímá příslušný akt.
  • Nevyjádřit se: Rada přijímá příslušný akt.
  • Naznačit, že zamýšlí odmítnout společný postoj: Rada, jež je o tomto záměru okamžitě informována, může svolat Dohodovací výbor, aby upřesnila svůj postoj. Pokud Evropský parlament odmítnutí společného postoje potvrdí, návrh aktu není přijat.
  • Navrhnout pozměňovací návrhy ke společnému postoji
Číslo CELEX Název

Oznámení č.

   
     
  Postoj Rady (EU) č. 9/2012 v prvním čtení  k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii
Přijatý Radou dne 10. května 2012
2012/C 291 E/01
  Postoj Rady (EU) č. 8/2012 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru
Přijatý Radou dne 8. března 2012 (1)
2012/C 108 E/02
  Postoj Rady (EU) č. 7/2012 v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“
Přijatý Radou dne 8. března 2012
2012/C 108 E/01
  Postoj Rady (EU) č. 6/2012 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Přijatý Radou dne 21. února 2012
2012/C 107 E/01
  Postoj Rady v prvním čtení (EU) č. 5/2012 za účelem přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/75/ES, pokud jde o očkování proti katarální horečce ovcí
Přijatý Radou dne 15. prosince 2011
2012/C 46 E/02
  Postoj Rady v prvním čtení (EU) č. 4/2012 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra
Přijatý Radou dne 13. prosince 2011
2012/C 46 E/01
  Postoj Rady (EU) č. 3/2012 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii
Přijatý Radou dne 23. ledna 2012
2012/C 38 E/01
 52012AG0002 Postoj Rady (EU) č. 2/2012 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropském ochranném příkazu
Přijatý Radou dne 24. listopadu 2011
2012/C 10 E/02
 52012AG0001 Postoj Rady (EU) č. 1/2012 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě
Přijatý Radou dne 24. listopadu 2011
2012/C 10 E/01
     
     
     
     
     

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail