Postoje Rady - 2011

Postoje Rady jsou součástí postupu spolurozhodování. V rámci tohoto legislativního postupu Komise předkládá návrhy právních předpisů Evropského parlamentu a Rady. Rada přijímá postoj v prvním čtení.

V prvním čtení Rada, jež rozhoduje na návrh Komise a poté stanoviska Parlamentu, přijímá společný postoj.
Tento společný postoj je ve druhém čtení předložen Evropskému parlamentu. Ten může:

  • Schválit společný postoj: V souladu se svým společným postojem Rada definitivně přijímá příslušný akt.
  • Nevyjádřit se: Rada přijímá příslušný akt.
  • Naznačit, že zamýšlí odmítnout společný postoj: Rada, jež je o tomto záměru okamžitě informována, může svolat Dohodovací výbor, aby upřesnila svůj postoj. Pokud Evropský parlament odmítnutí společného postoje potvrdí, návrh aktu není přijat.
  • Navrhnout pozměňovací návrhy ke společnému postoji
Číslo CELEX Název

Oznámení č.

52011AG0013 Postoj Rady (EU) č. 13/2011 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři
Přijatý Radou dne 20. října 2011
2011/C 345 E/01
52011AG0012 Postoj Rady (EU) č. 12/2011 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty
Přijatý Radou dne 12. září 2011 (1) 
2011/C 337 E/01
52011AG0011 Postoj Rady (EU) č. 11/2011 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
Přijatý Radou dne 21. června 2011 (1)
2011/C 320 E/01
52011AG0010 Postoj Rady (EU) č. 10/2011 v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí záruky EU na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Unii a o zrušení rozhodnutí č. 633/2009/ES
Přijatý Radou dne 20. září 2011
2011/C 304 E/01
52011AG0009 Postoj Rady (EU) č. 9/2011 v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení „Evropské dědictví“ Přijato Radou dne 19. července 2011  2011/C 285 E/01
52011AG0008 Postoj Rady (EU) č. 8/2011 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních přestupcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Přijatý Radou dne 17. března 2011 
2011/C 136 E/01
52011AG0007 Postoj Rady (EU) č. 7/2011 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnic 87/250/EHS, 90/496/EHS, 1999/10/ES, 2000/13/ES, 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení (ES) č. 608/2004
Přijatý Radou dne 21. února 2011 (1)
 2011/C 102 E/01
 52011AG0006
Postoj Rady (EU) č. 6/2011 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
Přijatý Radou dne 14. února 2011 (1)
 2011/C 77 E/01
52011AG0005 Postoj Rady (EU) č. 5/2011 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/121/ES
Přijatý Radou dne 6. prosince 2010 (1)
  2011/C 50 E/01
 52011AG0004 Postoj Rady (EU) č. 4/2011 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci
Přijatý Radou dne 10. prosince 2010
2011/C 7 E/04
 52011AG0003 Postoj Rady (EU) č. 3/2011 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě
Přijatý Radou dne 10. prosince 2010
 2011/C 7 E/03
 52011AG0002 Postoj Rady (EU) č. 2/2011 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci
Přijato Radou dne 10. prosince 2010
 2011/C 7 E/02
 52011AG0001  Postoj Rady (EU) č. 1/2011 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1934/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy
Přijatý Radou dne 10. prosince 2010
 2011/C 7 E/01
     
     
     

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail