Pokuta za překročení doby řízení a nedodržení přestávky

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Ve správním řízení jsem za překročení doby řízení a nedodržení přestávky dostal pokutu. Zároveň dostal pokutu i zaměstnavatel a on nyní chce po mně její zaplacení s tím, že firmě vznikla mým jednáním škoda. Má na toto právo?

Dotaz neobsahuje dostatečné množství informací, aby bylo možno podat plnohodnotnou odpověď. Obecně ale platí, že zaměstnavatel je u zaměstnance, který řídí dopravní prostředek, povinen zajistit, aby nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny. Tato povinnost je uložena zaměstnavateli nařízením vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, příp. ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, pokud je zaměstnavatel dopravcem ve smyslu citovaného zákona.

Jak plnění této povinnosti zaměstnavatel (dopravce) zajistí, je jen a jen na něm (školení zaměstnanců, kontrola dodržování apod.).

Nesplnění uvedené povinnosti zaměstnavatelem zakládá skutkovou podstatu správního deliktu podle § 30/1, resp. přestupku podle § 17/1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Příslušným orgánem inspekce práce mu může být uložena pokuta až do výše 1 milionu Kč.

Je-li zaměstnavatel dopravcem, může mu být za nesplnění uvedené povinnosti podle § 35/2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, uložena příslušným dopravním úřadem nebo Ministerstvem dopravy pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pokuta uložená zaměstnavateli je sankcí za nesplnění povinnosti, která byla zákonem uložena právě jemu. Nejedná se o škodu způsobenou zaměstnancem, který bezpečnostní přestávku nedodržel. Zaměstnavatel proto nemůže požadovat na zaměstnanci náhradu škody, která mu vznikla zaplacením pokuty. Může však proti zaměstnanci uplatnit některý z nástrojů, který mu dává zákoník práce při porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail