Počet topičů v nízkotlaké kotelně

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Potřebuji vědět, kolik pracovníků je potřeba na obsluhu nízkotlakých kotlů na tuhá paliva, například dřevný odpad. Stačí jen jeden topič, nebo je lepší, když je s ním i pomocník na všech směnách?

Nízkotlaké kotelny nepatří mezi vyhrazená tlaková zařízení. Jejich provozování může být doprovázeno fatálními riziky, jako je například riziko otravy. Problematiku nízkotlakých kotelen řeší nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, a to konkrétně v příloze, části 12, a vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

Podle způsobu obsluhy dělíme kotelny na kotelny s občasnou obsluhou, kdy jsou prováděny pravidelné kontroly topičem ve lhůtách stanovených provozním řádem kotelny, a s trvalou obsluhou, kdy se topič může vzdálit od kotle jen krátkodobě za podmínek stanovených provozním řádem kotelny.

V souladu s výše uvedenými právními předpisy musí být pro kotelny písemně zpracován provozní řád kotelny, který musí obsahovat předepsané náležitosti a musí být v kotelně trvale k dispozici. Provozní řád kotelny musí například obsahovat způsob obsluhy kotelny, počet kotlů, které může obsluhovat jeden topič, a povinnosti pracovníků při provozu kotelny.

Není mi známo, že by nějaký závazný právní předpis taxativně určoval počet zaměstnanců. Vždy záleží na posouzení konkrétního pracoviště, zařízení, technologii, počtu kotlů, činnosti obsluhy kotle, rizik při práci pro osamoceně pracujícího zaměstnance a posouzení případných předchozích událostí nebo zkušeností s jejím provozováním.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail