Možnost odmítnutí práce, pro kterou zaměstnanec nebyl proškolen

Zdroj: 

Jsem řidič kamionu. Ve firmě mám nakládat ocelové dráty o váze 1 tuna/ks. Nakládka je prováděna jeřábem a řidič má sám navádět jeřábníka a odvazovat břemena. Je potřeba nějaké školení? Mohu odmítnout tuto práci z důvodu BOZP?

Ano, můžete odmítnout, když nejste proškolen. Zákoník práce v 103 odst. 1 písm. a) ukládá zaměstnavateli povinnost nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. A podle § 106 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnanec oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

Podle § 12 nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, osobou způsobilou k vázání břemen je fyzická osoba splňující požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, která absolvovala školení s praktickým zácvikem pod dozorem kvalifikované osoby provozovatele zařízení; absolvovala zkoušku před zkušební komisí.

Vazač musí být podle normy ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně:
a) kompetentní;
b) starší 18 let, mladší osoba může pracovat pouze pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku;
c) zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost;
d) fyzicky schopen manipulovat s příslušenstvím pro zdvihání;
e) schopen určit hmotnost a těžiště břemene, vzdálenost, výšku a průjezdnost;
f) v příslušném rozsahu zaškolen ve způsobech vázání;
g) schopen zvolit příslušenství pro zdvihání vhodné pro přepravované břemeno;
h) zaškolen ve znalosti dorozumívacích znamení a jejich používání;
i) schopen podávat přesné a zřetelné slovní pokyny v případě použití akustických zařízení (např. vysílačky)
a musí být schopen je ovládat;
j) schopen zahájit a řídit bezpečně pohyby jeřábu a břemene;
k) musí mít příslušné oprávnění k vázání břemen.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail