Plynové lahve ve skladu

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

V přízemí bytového domu má naše firma sklad a před ním na dvoře stojí klec s 2kg plynovými lahvemi. Majitelé domu si ovšem z bezpečnostních důvodů nepřejí, aby tam lahve stály. Jaké jsou možnosti a podmínky umístění klece dovnitř skladu?

Jelikož je dotaz položen všeobecnou formou bez bližší specifikace všech údajů potřebných k řádnému vyhodnocení předmětné záležitosti (např. zda se jedná o obytný nebo sklepní prostor, provozovnu podnikatele), lze uvést pouze všeobecné závěry. Vzhledem k možným fatálním následkům (destrukce budovy nebo oběti na životech) případného výbuchu a následného požáru hořlavého plynu při neodborné manipulaci je zapotřebí klást zvýšený důraz na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Z dotazu vyplývá, že jde o prostory bytového domu, které jsou nyní využívány jako skladové prostory, tudíž je zde předpoklad, že jsou určeny k tomuto účelu, a to v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dále v § 44 odst. 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

Na skladování tlakových nádob na plyny se vztahují právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterými jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, chemickými látkami a chemickými směsmi, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Mimo jiné mezi ně patří zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další příslušné prováděcí právní předpisy, dále zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dále například ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – provozní pravidla.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail