Osoby pohybující se na pracovišti elektroúdržby

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Náš zaměstnavatel chce sloučit dílnu strojní údržby a elektroúdržby do jedné místnosti. Dojde k tomu, že při opravách elektrozařízení se v prostorech budou pohybovat osoby bez elektrotechnického vzdělání a způsobilosti. A bude tu reálná možnost jejich úrazu el. proudem. Prosím o sdělení, jak se normy staví k přístupu osob bez odpovídajícího vzdělání a zkoušek v prostorech elelektroúdržby.

Základní předpis k uvedené problematice je zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, dle kterého je nutné vyhodnotit rizika na pracovišti a zajistit vyškolení pracovníků. Dalším právním předpisem je vyhláška č. 50/1978 Sb., která stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich, řízením činnosti, nebo projektováním těchto zařízení. Vyhláška stanovuje podmínky pro získání odborné kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací. Dle této vyhlášky by měl zaměstnavatel seznámit, nebo poučit pracovníky bez elektrotechnického vzdělání v rozsahu jejich činnosti a to dle paragrafů:

  • § 3 Pracovník seznámený  - pracovník bez elektrotechnického vzdělání, který je organizací seznámen s předpisy v rozsahu své činnosti na elektrických zařízeních a upozorněn na možná ohrožení.
  • § 4 Pracovník poučený - pracovník bez elektrotechnického vzdělání, který je organizací seznámen s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, upozorněn na možné ohrožení a s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Technickou normou, která se zabývá bezpečnou obsluhou a prací na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti je ČSN EN 50110-1 ed. 2 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních. Norma mimo jiné vymezuje bezpečné vzdálenosti.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail