Odborná způsobilost pro podnikání v oblasti elektrických zařízení

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Přemýšlím o založení servisu pro opravy elektrických zařízení jako jsou zahradní čerpadla, domácí vodárny, jádrové vrtačky, navijáky apod. (zařízení max. do 3000 W a některá i na 400 V). Chtěl bych se zeptat, co všechno bych měl splňovat. Šikovné lidi, kteří umí opravit elektrické zařízení, bych měl, ale nejsou to vyučení elektrikáři. Kamarád mi říkal, že pokud neseženu vyučeného elektrikáře, tak nesmím u těchto zařízení vyměnit ani přívodní kabel, natož například demontovat celý motor a vyměnit stator.

Jmenovaná servisovaná zařízení jsou dle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních, vyhrazená elektrická zařízení zařazená do třídy II skupina D. Montáže, opravy, revize a zkoušky mohou na takových zařízeních provádět právnické a podnikající fyzické osoby na základě oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru.

Oprávnění lze získat splněním požadavků na odbornou kvalifikaci dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb.

Orientační tabulka činností, které mohou na elektrickém zařízení provádět osoby podle své kvalifikace na zařízení do 1000 V:

Kvalifikace osob

Vyhl. č. 50/1978 Sb.

Obsluhovat zařízení

Pracovat na zařízeních nn

mn a nn

 

bez napětí

v blízkosti

pod napětím

bez kvalifikace

smí jednoduchá zařízení sama

smí provádět udržovací práce-nesmí se přiblížit na méně než
1 m

nesmí

poučená

§ 4

smí jednoduchá zařízení sama

smí podle pokynů

smí s dohledem

nesmí

znalá §5

smí sama

smí sama

smí sama

smí sama popř. pod dohledem nebo pod dozorem

znalá s vyšší kvalifikací

§ 6 - 8

smí sama

smí sama

smí sama

smí sama

Tabulka je sestavena dle požadavků ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky s pomocí TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 3. 

Servis na opravy výše jmenovaných elektrických zařízení by měl dle uvedených údajů mít alespoň jednoho pracovníka s oprávněním podle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., tj. pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pro řízení provozu, případně ještě s oprávněním dle § 9 pracovník pro provádění revizí. Revize elektrických spotřebičů dle požadavku ČSN 33 1600 ed. 2 zajišťuje vždy po jejich opravě právnická nebo podnikající fyzická osoba a lze je zajistit i smluvně.

Pracovník s § 8 a 9 musí mít odborné elektrotechnické vzdělání a příslušnou praxi.

Literatura:

uvedené technické normy a vyhlášky;

KŘÍŽ, Michal (2016). Příručka pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost. IN-EL, spol. s r.o.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail