Ochrana proti poranění ostrým předmětem

Zdroj: 

Čtěte další pokračování ze seriálu článků na téma BOZP ve virtuální realitě.

Cílem projektu VÚBP (zadavatel projektu) a společnosti XR Institute s.r.o. (odborník na virtuální realitu, dále VR) Virtuální realita v BOZP je zlepšit techniku a nácvik správného využívání osobních ochranných pracovních prostředků při ochraně proti onemocnění covid-19 - seznámit pracovníky ve zdravotnictví s riziky a ochranou proti poranění ostrými předměty. Školení je primárně zaměřeno na injekční jehly (IJ) a kanyly – nejčastější zdroj rizika. Drobným vpichem se může dostat do podkoží mnoho druhů různých choroboplodných zárodků, virů, bakterií a plísní, hepatitida B a C, HIV, malárie, syfilis, TBC apod. Riziko je ovlivněno časem expozice, množstvím infikované krve, tloušťkou jehly, odolností virů na vnější prostředí apod.

Pracovníci jsou seznámeni:

 • s rizikem a možnými následky při poranění injekčními jehlami,
 • se zásadami při používání IJ a kanyl,
 • s nakládáním se zdravotnickým odpadem podle katalogového čísla druhu odpadu 180101 ostré předměty,
 • s poskytnutím první pomoci a s postupy při poranění.


Prostředí je zvoleno neutrální – zobrazují se pouze předměty, které jsou součástí školení. Podstatný je proces a jednotlivé prvky.

Aplikace je možné využívat ve VR s All-in-one brýlemi nebo na jakémkoliv 2D zobrazovacím zařízení (tablet, PC, mobilní telefon).

Ukázka aplikace ve VR

 

Obrázek 1 – Odebrání injekční jehly                    Obrázek 2 – Bezpečné uložení do nádoby na infikované předměty

Ukázka aplikace ve 2D

Obrázek 3 – Poranění ostrými předměty

Obrázek 4 – Poranění ostrými předměty

Ukázka videí:

OOPP ve zdravotnictví – COVID-19 - https://www.youtube.com/watch?v=NjVaPYXLSlI

Manipulace s ostrými předměty - https://youtu.be/W4v_k78XgwQ

Poranění ostrými předměty - https://youtu.be/cQ3MQl5FV_w

Plakáty:

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

SAFETY AND HEALTH AT WORK IN VIRTUAL REALITY

VIRTUÁLNÍ REALITA A JEJÍ VYUŽITÍ PRO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Nácvik správného používání OOPP při ochraně proti onemocnění covid-19

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Nácvik bezpečné manipulace s ostrými předměty

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Nácvik správného zacházení s ostrými předměty

 

Zaujalo vás využití VR ke školení zaměstnanců? Chcete vyzkoušet nebo použít scénáře ve VR pro své zaměstnance, tak neváhejte vyplnit formulář Zájem o scénáře ve virtuální realitě.

Přehled dalších článků:

 1. Fakta/mýty o využití virtuální a rozšířené reality v praxi – 23. 9. 2021
 2. Virtuální realita jako nástroj pro školení a trénink – 30. 9. 2021
 3. Jaké benefity může Vaší společnosti přinést virtuální realita? – 7. 10. 2021
 4. Na co si dát pozor při nasazení virtuální reality – 14. 10. 2021
 5. Možnosti využití virtuální reality ve vztahu k bezpečnosti práce – 21. 10. 2021
 6. Možnosti využití virtuální reality při ověření návrhu pracoviště – 29. 10. 2021
 7. Ochrana proti covid-19 ve virtuální realitě – 4. 11. 2021
 8. Ochrana proti poranění ostrým předmětem – 11. 11. 2021

 


©2021

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 11-S4-2021-VUBP Virtuální realita v BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2021–2023.

Hlavní řešitel výzkumného úkolu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Spoluřešitelé: XR Institute s.r.o. (institut zaměřený na vědu a výzkum v oblast virtuální reality, který vzešel z CIE - Centre for Industrial Engineering) a VR Training s.r.o.
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Kontaktní osoba:
Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
Projektový manažer
tel.: +420 603 931 918
e-mail: cidlinova@vubp-praha.cz

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail