Fakta/mýty o využití virtuální a rozšířené reality v praxi

Zdroj: 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve virtuální realitě

V současnosti jsou termíny virtuální a rozšířená realita (dále jen VR a AR) v široké společnosti velmi známé. Během 4. průmyslové revoluce vznikly různé nástroje, které dokázaly zlepšit situaci ve firmách. V různých průmyslových odvětvích se začaly prosazovat digitalizace, virtualizace, automatizace a mnoho dalších procesů. Jak je na tom v dnešní době VR a AR? Dokážou plně využít svůj potenciál a povznést firmy na vyšší úroveň? Je možné tyto nástroje implementovat na libovolný proces v kterémkoliv průmyslovém odvětví, nebo se jedná pouze o marketingové nástroje? Stejně jako ve známém americkém seriálu Věřte nevěřte se dozvíme odpovědi na konci článku.

 

Obrázek 1 – Využití AR                            Obrázek 2 – Využití VR

Lidé si často myslí, že je možné vzít reálný proces a „překlopit“ ho do jedné z realit. Obě reality, stejně jako ostatní nástroje, mají své limity a možnosti. Tato nástroje jsou často odkázané na technologie a jejich výkon, což platí zejména pro AR. Například tzv. chytré brýle jsou velmi omezené z hlediska výkonu, pracovního prostoru a ovladatelnosti. Další omezující faktory se týkají prostředí (osvětlení, prašnost, vlhkost, lesk). Ze zmíněných důvodů se AR aplikace téměř nevyužívají a tato metoda spíše čeká na vhodnou technologii. Nyní se vyvíjí hlavně pro tablety a telefony. Oproti tomu VR má daleko přijatelnější podmínky z pohledu prostředí, technologie i ovladatelnosti. Při implementaci VR je vždy důležité důkladně provést analýzu využití a pracoviště/produktu. Z těchto analýz získáme tipy na vhodnou technologii, způsob využití a detailní informace o digitalizovaném procesu včetně všech vstupů.

Pokud se vrátíme k otázkám z první části článku, tak dojdeme k závěru, že AR je velmi limitovaná technologiemi a v současné době ji nelze efektivně využívat v praxi. VR aplikace dokážou podniku přinést nové hodnoty, ale je důležité vycházet z podrobných analýz, které definují potřebné vstupy a podmínky pro jejich tvorbu a využití. Na obrázcích jsou vidět ukázky z reálných projektů.

 

Obrázek 3 - BOZP ve VR                    Obrázek 4 - Rehabilitace ve VR

Ukázka videí:

Plakáty:

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

SAFETY AND HEALTH AT WORK IN VIRTUAL REALITY

VIRTUÁLNÍ REALITA A JEJÍ VYUŽITÍ PRO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Nácvik správného používání OOPP při ochraně proti onemocnění covid-19

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Nácvik bezpečné manipulace s ostrými předměty

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Nácvik správného zacházení s ostrými předměty

 

Zaujalo vás využití VR ke školení zaměstnanců? Chcete vyzkoušet nebo použít scénáře ve VR pro své zaměstnance? Tak neváhejte vyplnit formulář Zájem o scénáře ve virtuální realitě.

Přehled dalších článků:

  1. Fakta/mýty o využití virtuální a rozšířené reality v praxi – 23. 9. 2021
  2. Virtuální realita jako nástroj pro školení a trénink – 30. 9. 2021
  3. Jaké benefity může Vaší společnosti přinést virtuální realita? – 7. 10. 2021
  4. Na co si dát pozor při nasazení virtuální reality – 14. 10. 2021
  5. Možnosti využití virtuální reality ve vztahu k bezpečnosti práce – 21. 10. 2021
  6. Možnosti využití virtuální reality při ověření návrhu pracoviště – 29. 10. 2021
  7. Ochrana proti covid-19 ve virtuální realitě – 4. 11. 2021
  8. Ochrana proti poranění ostrým předmětem – 11. 11. 2021

 


©2021

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 11-S4-2021-VUBP Virtuální realita v BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2021–2023.

 

Hlavní řešitel výzkumného úkolu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Spoluřešitelé: XR Institute s.r.o.  (institut zaměřený na vědu a výzkum v oblast virtuální reality, který vzešel z CIE - Centre for Industrial Engineering) a VR Training s.r.o.
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Kontaktní osoba:
Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
Projektový manažer
tel.: +420 603 931 918
e-mail: cidlinova@vubp-praha.cz

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
www.vubp.cz  |  www.bozpinfo.cz

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail