Nepřípustné nakládání s osobními údaji zaměstnanců

Zdroj: 

Může zaměstnavatel nahrávat zvuk z kamery na pracovišti? Kolikrát se stalo, že zaměstnavatel věděl, co někdo říkal na pracovišti. Mysleli jsme si, že někdo donáší, a poté jsme se dozvěděli, že kamera nahrává zvuk. Také se v poslední době u nás hromadí dotazy, zda zaměstnavatel neporušuje zákon o zpracování osobních údajů, když na firemních nástěnkách zveřejňuje jména zaměstnanců a jejich chybovost, popřípadě kvalitu jejich odvedené práce. 

Podle článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) je zpracování zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Pro umístění kamer na pracovišti musí mít tedy zaměstnavatel závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti, která je tam vykonávána. Účelem je například ochrana majetku zaměstnavatele nebo zaměstnanců, pokud jí nelze dosáhnout jinou cestou. Důvodem nahrávání zvuku tedy nemůže být „šmírování“ zaměstnanců, zjišťování jejich názorů apod. Ani umísťování údajů o jejich pracovní výkonnosti na nástěnky není z tohoto hlediska v pořádku.

Je-li kamerový systém využíván na pracovišti, musí provoz kamer a využití záznamu být v souladu s pracovněprávními předpisy, zejména § 316 zákoníku práce, odst. 3, který uvádí, že zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci (viz tento článek).

Pokud se tedy domníváte, že jste bezdůvodně sledováni kamerou na pracovišti nebo zaměstnavatel nedovoleně zveřejňuje informace v souvislosti s vaší osobou, můžete se obrátit na Státní úřad inspekce práce, místně příslušný oblastní inspektorát práce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail