Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : prosinec 2007

Jedná se o vybrané připravované právní předpisy - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 737 29.11.2007

1

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 98/18/ES ze dne 17. března 1998 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě. Směrnice 98/18/ES nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny. Účelem této směrnice je zavést jednotnou úroveň bezpečnosti lidského života a majetku na nových a stávajících osobních lodích a vysokorychlostních osobních plavidlech, provozují-li tyto lodě a plavidla vnitrostátní plavbu, a stanovit postupy pro projednávání harmonizace pravidel pro osobní lodě provozující mezinárodní plavbu na mezinárodní úrovni.
        klíčová slova: doprava lodní - lodi - plavidla - požadavky bezpečnostní

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 768 5.12.2007

2

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 93/92/EHS ze dne 29. října 1993 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace. Směrnice se vztahuje na montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na všechny typy vozidel definované v článku 2 odst. 1 směrnice 2002/24/ES.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla kolová - signalizace - signály světelné - zařízení signalizační - montáže

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 777 6.12.2007

3

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi : přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou.
        anotace: Cílem přizpůsobení je zavést regulativní postup s kontrolou, který je vymezen v článku 5a pozměněného rozhodnutí 1999/468/ES. V tomto případě nařízení (ES) č. 2150/2002 stanoví, že Komise má právo definovat správná kritéria hodnocení kvality a obsahu zpráv o kvalitě, uplatňovat výsledky pilotních studií a přizpůsobovat obsah příloh. Jelikož tato opatření mají obecnou působnost a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2150/2002, včetně doplnění tohoto nařízení o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.
        klíčová slova: odpady - statistiky - postupy - zprávy

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail