Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : listopad 2007

Jedná se o vybrané připravované právní předpisy - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 697 13.11.2007

1

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací.
        anotace: Tento návrh je jedním ze tří návrhů reformy usilující o změnu současného předpisového rámce. Tento první legislativní návrh obsahuje změny rámcové, autorizační a přístupové směrnice. Současný návrh legislativní reformy si klade za cíl upravit předpisový rámec pro elektronické komunikace tak, aby se zvýšila jeho účinnost, snížil se počet administrativních zdrojů potřebných pro provádění hospodářské regulace (postup pro analýzu trhu) a zjednodušil se a zefektivnil přístup k rádiovým frekvencím.
        klíčová slova: komunikace elektronické - administrativa - frekvence - legislativa

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 698 13.11.2007

2

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele.
        anotace: Zajištění vysoké úrovně ochrany práv spotřebitelů a uživatelů včetně práva na soukromí a ochranu údajů v odvětví elektronických komunikací je jedním z hlavních prvků široce přístupné informační společnosti, umožňující hladký rozvoj a široké zavádění nových inovačních služeb a aplikací. Tento návrh legislativní reformy zahrnuje změny směrnice o univerzální službě a směrnice o soukromí a elektronických komunikacích. Předložený návrh upravuje předpisový rámec tím, že posiluje některá práva spotřebitelů a uživatelů (zejména s ohledem na zlepšení přístupnosti a prosazování široce přístupné informační společnosti) a zajišťuje, aby elektronické komunikace byly důvěryhodné, bezpečné a spolehlivé a poskytovaly vysokou úroveň ochrany soukromí a osobních údajů jednotlivců.
        klíčová slova: ochrana osobních údajů - komunikace elektronické - bezpečnost - uživatelé - spotřebitelé - povinnosti - práva - legislativa

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 709 15.11.2007

3

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů.
        anotace: Cílem návrhu je kodex chování výrazně zjednodušit a posílit hospodářskou soutěž mezi poskytovateli počítačových rezervačních systémů, avšak zároveň zachovat základní ochranná opatření proti možnému zneužití postavení na trhu, zejména v případě úzkého propojení mezi počítačovými rezervačními systémy a leteckými společnostmi, jakož i zajistit poskytování nestranných informací spotřebitelům. Toto nařízení se vztahuje na jakýkoli počítačový rezervační systém obsahující produkty letecké dopravy, je-li nabízen k používání nebo používán na území Společenství. Toto nařízení se rovněž vztahuje na produkty železniční dopravy zahrnuté vedle produktů letecké dopravy do základního zobrazení počítačového rezervačního systému.
        klíčová slova: systémy rezervační - doprava letecká - doprava železniční - systémy počítačové

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail