BOZP v Úředním věstníku EU : prosinec 2011

Výběr 7 směrnic z Official Journal of EU s plným textem

Úřední věstník Evropské unie - č. C 358/8 8.12.2011

1

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 1. prosince 2011 o přijetí pracovního plánu pro rok 2012, které slouží jako rozhodnutí o financování, v rámci druhého akčního programu Společenství v oblasti zdraví (2008–2013) a o kritériích pro výběr, přidělení a dalších kritériích týkajících se finančních příspěvků na akce tohoto programu a příspěvku EU na rámcovou úmluvu WHO o kontrole tabáku.
        anotace: Toto je prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 1. prosince 2011, které se týká přijetí pracovního plánu pro rok 2012, které slouží jako rozhodnutí o financování, v rámci druhého akčního programu Společenství v  oblasti zdraví (2008–2013) a o kritériích pro výběr, přidělení a dalších kritériích týkajících se finančních příspěvků na akce tohoto programu a příspěvku EU na rámcovou úmluvu WHO o kontrole tabáku
        klíčová slova: tabák - zdraví - Světová zdravotnická organizace - příspěvky - financování - programy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 319/106 2.12.2011

2

Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2011 o požadavcích na bezpečnost, které mají splňovat evropské normy pro kola, kola pro mladší děti a zavazadlové nosiče pro kola podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES.
        anotace: Toto rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2011 se zabývá požadavky na bezpečnost, které mají splňovat evropské normy pro kola, kola pro mladší děti a zavazadlové nosiče pro kola podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES.
        klíčová slova: bezpečnost - kola jízdní - nosiče - normy evropské

Úřední věstník Evropské unie - č. L 323/1 6.12.2011

3

Předpis č. 3 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu odrazek pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla.
        anotace: Toto je předpis č. 3 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu odrazek pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla. Tento předpis se vztahuje na zařízení se zpětným odrazem pro vozidla kategorií L, M, N, O a T.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - schvalování - odrazky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 323/33 6.12.2011

4

Předpis č. 28 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování zvukových výstražných zařízení a motorových vozidel, pokud jde o jejich zvukové signály.
        anotace: Toto je předpis č. 28 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování zvukových výstražných zařízení a motorových vozidel, pokud jde o jejich zvukové signály. Tento předpis se vztahuje na: zvuková výstražná zařízení napájená stejnosměrným nebo střídavým proudem nebo stlačeným vzduchem, která jsou určena k montáži na motorová vozidla kategorií L3 až 5, M a N, s výjimkou mopedů (kategorie L1 a L2).
        klíčová slova: vozidla motorová - signály zvukové - schvalování - proud stejnosměrný - vzduch stlačený

Úřední věstník Evropské unie - č. L 323/46 6.12.2011

5

Předpis č. 48 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.
        anotace: Toto je předpis č. 48 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci. Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorií M a N a na jejich přípojná vozidla (kategorie O) z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.
        klíčová slova: vozidla - vozidla přípojná - signalizace světelná - osvětlení - montáže - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 328/49 10.12.2011

6

Směrnice Rady 2011/97/EU ze dne 5. prosince 2011, kterou se mění směrnice Rady 1999/31/ES, pokud jde o zvláštní kritéria pro skladování kovové rtuti považované za odpad.
        anotace: Toto je směrnice Rady 2011/97/EU ze dne 5. prosince 2011, kterou se mění směrnice Rady 1999/31/ES, pokud jde o zvláštní kritéria pro skladování kovové rtuti považované za odpad.
        klíčová slova: rtuť - skladování - odpady - kritéria - směrnice

Úřední věstník Evropské unie - č. L 330/25 14.12.2011

7

Rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2011 o příručce pro společnou registraci organizací z EU, registraci organizací ze třetích zemí a globální registraci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).
        anotace: Účelem tohoto dokumentu je poskytnout pokyny ohledně toho, jak evropský systém pro environmentální řízení podniků a auditu (EMAS) funguje u organizací, které mají pobočky a místa nacházející se v několika členských státech EU a/nebo ve třetích zemích, a dát přesné pokyny členským státům, ověřovatelům a organizacím, kteří jej mohou použít pro účely registrace.
        klíčová slova: řízení podnikové - audity - prostředí životní - země členské - země třetí - registrace - pokyny

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail