BOZP v Úředním věstníku EU : říjen - listopad 2011

Výběr 8 směrnic z Official Journal of EU s plným textem

Úřední věstník Evropské unie - č. L 259/1 4.10.2011

1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 954/2011 ze dne 14. září 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.
        anotace: Toto nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 954/2011 ze dne 14. září 2011, mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.
        klíčová slova: spotřebitelé - ochrana spotřebitele - orgány státní - zákony - nařízení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 269/1 14.10.2011

2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
        anotace: Touto směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU ze dne 27. září 2011 se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
        klíčová slova: vozidla nákladní - komunikace pozemní - poplatky - směrnice

Úřední věstník Evropské unie - č. L 272/1 18.10.2011

3

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a  2008/121/ES.
        anotace: Toto je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011, které se týká názvů textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES. Toto nařízení obsahuje harmonizovaná ustanovení ohledně některých aspektů označování textilií, a to zejména názvů textilních vláken. Je možné, aby existovaly jiné druhy označování, pokud se netýkají stejné oblasti působnosti jako toto nařízení a jsou slučitelné se Smlouvami.
        klíčová slova: textilie - vlákna textilní - označení - materiály - nařízení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 275/38 20.10.2011

4

Doporučení Komise ze dne 18. října 2011 o definici nanomateriálu.
        anotace: Doporučení Komise ze dne 18. října 2011 obsahuje definici nanomateriálu. Definice v tomto doporučení by měla být používána jako podklad pro určení toho, zda lze určitý materiál považovat za „nanomateriál“ pro účely právních předpisů a politik v Evropské unii. Definice pojmu „nanomateriál“ v právních předpisech Unie by měla být založena pouze na velikosti částic, z nichž je materiál tvořen, bez ohledu na nebezpečí či riziko.
        klíčová slova: nanomateriály - definice - Evropská unie - doporučení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 288/1 5.11.2011

5

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
        anotace: Cílem této směrnice je zajistit vysokou úroveň ochrany všech účastníků silničního provozu v Unii usnadněním přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu, které byly spáchány s vozidlem registrovaným v jiném členském státě, než je členský stát, v němž k deliktu došlo, a tím i vymáhání sankcí.
        klíčová slova: provoz silniční - bezpečnost - ochrana - informace - vozidla - registrace - státy členské - doprava

Úřední věstník Evropské unie - č. L 301/1 18.11.2011

6
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/87/E
U ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o uplatňování etap mezních hodnot emisí na úzkorozchodné traktory.
        anotace: Tato směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/87/EU ze dne 16. listopadu 2011, mění znění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o uplatňování etap mezních hodnot emisí na úzkorozchodné traktory.
        klíčová slova: traktory - emise - hodnoty mezní - směrnice

Úřední věstník Evropské unie - č. L 307/3 23.11.2011

7

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 117 : jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik z hlediska emisí hluku odvalování a přilnavosti na mokrých površích a/nebo valivého odporu.
        anotace: Tento předpis se vztahuje na nové pneumatiky tříd C1, C2 a C3 z hlediska jejich emisí hluku, valivého odporu a na nové pneumatiky třídy C1 z hlediska přilnavosti na mokrých površích (adheze na mokré vozovce).
        klíčová slova: pneumatiky - hluk - odpor valivý - povrchy - přilnavost

Úřední věstník Evropské unie - č. L 317/17 30.11.2011

8

Nařízení Komise (EU) č. 1235/2011 ze dne 29. listopadu 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009, pokud jde o klasifikaci přilnavosti pneumatik za mokra, měření valivého odporu a postup ověřování.
        anotace: Cílem tohoto nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1222/2009 je zavedení rámce pro poskytování harmonizovaných informací o parametrech pneumatik formou označování, které by konečným uživatelům umožnilo učinit při koupi pneumatik informovaný výběr.
        klíčová slova: pneumatiky - označení - uživatelé - parametry - harmonizace - nařízení

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail