Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : březen - květen 2011

Jedná se o vybrané přípravné dokumenty k právním předpisům. Dokumenty nacházející se v této rubrice se stávají právně závaznými až po zveřejnění v Úředním věstníku.

EUR-Lex - č. KOM(2011) 120 11.3.2011

1

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži
        anotace: Tento návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži má za cíl provést kodifikaci směrnice Rady 92/23/EHS ze dne 31.března 1992 o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - pneumatiky - kodifikace - směrnice - montáže

EUR-Lex - č. KOM(2011) 189 12.4.2011

2

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí
        anotace: Toto je návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů, které by mohly mít významný vliv na životní prostředí.
        klíčová slova: prostředí životní - záměry veřejné - zaměstnanci - návrhy - EU

EUR-Lex - č. KOM(2011) 215 13.4.2011

3

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany
        anotace: Tímto nařízením Evropského parlamentu a Rady se zavádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany povolená rozhodnutím Rady 2011/167/EU. Toto nařízení představuje zvláštní dohodu ve smyslu článku 142 Úmluvy o  udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvy) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EPC“).
        klíčová slova: patenty - ochrana - spolupráce - úmluvy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 216 13.4.2011

4

Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany s ohledem na příslušná ujednání o překladu
        anotace: Tento návrh nařízení Rady zavádí posílenou spolupráci v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany s ohledem na příslušná ujednání o překladu.
        klíčová slova: patenty - ochrana - překlady

EUR-Lex - č. KOM(2011) 245 5.5.2011

5

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek : přepracované znění
        anotace: Návrh nařízení o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek v podstatě zachovává všechna ustanovení stávajícího nařízení, včetně těch, která přesahují rámec požadavků úmluvy. Za nutné jsou však považovány některé technické změny s  cílem zlepšit jasnost a fungování nařízení. Návrh nařízení představuje stěžejní změny.
        klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - vývoz - dovoz - legislativa - finance

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail