Nárok zaměstnance pracujícího na dohodu o pracovní činnosti na náhrady spojené s pracovní cestou

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Mám uzavřenou dohodu o pracovní činnosti DPP s výkonem práce v Jihomoravském kraji, bez stanovené pracovní doby. Jednou za čas jedu na školení organizace do Prahy. Jedu veřejnou dopravou, školení trvá cca 3 hodiny a nejméně 6 hodin strávím na cestě. Mám nárok na proplacení dopravy a započítává se mi celá doba strávená na cestě do odpracovaných hodin, nebo pouze čas přímo na školení?

Jak je známo, základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy vzniklé na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Zákoník práce ctí jednu zásadu, a to, že závislá práce bez ohledu, v jakém základním pracovněprávním vztahu je konána, musí být konána na náklady zaměstnavatele; to platí pro všechny tři výše uvedené pracovněprávní vztahy. Okruh osob, kterým jsou náhrady výdajů poskytovány, je proto vymezen pracovněprávním vztahem, který je k výkonu závislé práce zvolen, a zákoník práce náhradu nákladů přiznává v rozsahu a za podmínek uvedených v části sedmé pouze zaměstnancům konajícím práci v pracovněprávních vztazích. Výkon práce v pracovněprávním vztahu je také hlavní podmínkou poskytování náhrad výdajů, protože přísluší zaměstnanci pouze při výkonu práce.

Podle výslovného ustanovení § 151 zákoníku práce právo na cestovní náhrady zákoník práce zakládá výhradně pro výkon práce v pracovním poměru. Nicméně i výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je výkonem závislé práce, a proto i na ni se vztahuje obecné pravidlo o tom, že závislá práce je vykonávána na náklady zaměstnavatele. Právo na náhradu cestovních výdajů zaměstnanci pracujícímu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr není zákoníkem přímo upraveno, vzniká výhradně za podmínky, že je mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednáno.

To je také logické, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou postaveny na zásadě, že veškeré jejich podmínky se sjednávají („dohadují“) mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, proto se sjednají i podmínky vysílání zaměstnance na pracovní cestu a úhrady nákladů spojených s takovou cestou. Z toho úhlu pohledu si musíte také se zaměstnavatelem sjednat, kolik hodin strávených konkrétní pracovní cestou Vám uzná jako výkon práce na základě dohody. Kdybyste pracovala na základě pracovního poměru, bylo by to jednoduché. Tam je daný rozvrh směn a ví se, co spadá a co nespadá do pracovní doby zaměstnance. U dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr není povinně stanoven rozvrh směn, a tak se musí stanovit (opět na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem) pro každou potřebnou situaci samostatně. Proto doporučuji, abyste si poskytování cestovních náhrad sjednala před vysláním na pracovní cestu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail