Může zářivkové osvětlení ve skladu způsobit požár?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Ve skladu oděvních součástí a kancelářského materiálu je instalováno zářivkové osvětlení v souladu s projektovou dokumentací. Zástupce pojišťovny, který prováděl periodickou kontrolu, uvedl jako závadu nevhodné rozmístění regálů pod zářivkovým osvětlením. V případě poruchy na zářivkovém osvětlení mohou odpadávat části osvětlení na hořlavý materiál a způsobit požár. Podle vyjádření odborného zaměstance v oboru elektro, nedosahují části zářivkového osvětlení takové teploty, aby zapálily skladovaný materiál. Pro zdárné vyřešení problému prosíme o sdělení vašeho stanoviska.  

Součástí projektové dokumentace by měl být protokol o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí. Na základě tohoto protokolu projektant elektrického zařízení a tedy i osvětlení volí vhodné konstrukční provedení. Při změnách využití objektu (technologie, změně výrobního zařízení nebo používaných látek) musí být určeny znovu ty části vnějších vlivů, u kterých dochází ke změnám. Elektrická instalace musí pak vyhovovat, musí být přizpůsobena novému prostředí.

Z dotazu vyplývá, že se pravděpodobně jedná o prostory dle ČSN 332000-5-51 s vnějším vlivem BE2N1 – nebezpečí požáru hořlavých hmot. Je-li tomu skutečně tak, pak elektrická zařízení musí být umístěna, provedena nebo zajištěna tak, aby za předpokládaného provozního stavu nemohla zapálit přítomné hořlavé hmoty…. Tam, kde tuto podmínku nelze zajistit polohou, musí být zřízena ochranná přepážka z nehořlavého materiálu. Povrchová teplota této přepážky nesmí překročit 80 °C. Povrchová teplota elektrických zařízení nesmí být vyšší než 120 °C. Elektrické stroje a přístroje musí mít stupeň ochrany krytem aspoň IP 4X…

…Pro osvětlení prostorů se má přednostně používat svítidel zářivkových. Svítidla umístěná v tomto prostředí a nad ním musí mít stupeň ochrany krytem aspoň IP 43. Svítidla musí být vzdálena od hořlavých hmot nejméně 1 m; toto ustanovení není nutno dodržet u svítidel na pracovních strojích a v těch případech, kdy je bezpečnost zajištěna jiným způsobem…

Autor článku: 

Komentáře

Domnívám se, že zástupce

01.11.2011 - 05:05 Norbert Chalupa
Domnívám se, že zástupce pojištovny vycházel ze zkušeností, které mají z podobných případů. Velmi často dochází, u starších a starých typů zářivkových těles, ke zkratům, tzv. přechodovému odporu, poškození kondenzátorů a tlumivek, což mnohdy vede ke vzniku požárů. Osobně několik případů znám. Nicméně, platí to, co tady paní Blažková uvedla.

Požár

01.11.2011 - 08:19 Petr Sláma
Připojuji se k předchozímu příspěvku. Sám jsem obdobný požár šetřil.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail