Počet požárů je na konci roku vždy vyšší, je potřeba na to pamatovat

Zdroj: 

Samotné novoroční oslavy byly v posledním roce pro hasiče opravdu náročné. Právě požáry tvořily zhruba 75% všech silvestrovských výjezdů. Hasiči vyjížděli k 286 požárům v době od 20. hodiny 31. prosince 2022 do 6. hodiny ranní 1. ledna 2023. Je to nejvyšší počet požáru v souvislosti se silvestrovskými oslavami za posledních 5 let. 

31. 12. (20:00) - 1. 1. (6:00) 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Počet požárů 176 265 86 225 286

S ohledem na požáry je období kolem Vánoc obecně rizikovým časem pro domácnosti.

Například v loňském roce jsme od první adventní neděle do 26. 12. 2023 zaznamenali 198 požárů, kdy příčinou byl

 • požár od svíček (43),
 • případně prskavek či pyrotechniky (9),
 • ale i od obyčejných zápalek (129),
 • adventních věnců (13),
 • a vánočních stromečků (4).

Svíčky (nejen na adventním věnci):

 • Svíčky, umisťujte na stabilní nehořlavé podložky, které brání kontaktu s hořlavým podkladem (např. s chvojím na adventním věnci nebo ubrusem),
 • také celý adventní věnec musí být opatřen nehořlavou podložkou (velkým talířem nebo podnosem z nehořlavého materiálu),
 • dbejte na umístění zapálených svíček v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (jako jsou např. záclony, či čalouněný nábytek) – neumisťujte je na police či skříně,
 • nenechávejte hořící svíčky bez dozoru, před spaním a opuštěním domácnosti je vždy důkladně uhaste.

Příprava potravin

V souvislosti s tepelnou přípravou potravin vznikne průměrně 500 požárů ročně. Jejich nejčastější příčinou bývá vznícení olejů při smažení a fritování, jehož riziko v souvislosti s přípravou svátečních pokrmů stoupá…

 • Zapnuté spotřebiče nenechávejte bez dozoru,
 • vznícený olej na pánvi, v hrnci či fritéze nikdy nehaste vodou – došlo by k výraznému rozšíření požáru,
 • je-li to možné, pokuste se zamezit dalšímu zahřívání oleje vypnutím spotřebiče,
 • zamezte přístupu vzduchu – zakryjte nádobu pokličkou, pečícím plechem nebo mokrou utěrkou,
 • se zakrytou nádobou nemanipulujte, dokud nevychladne.

Pyrotechnika

Průměrný denní počet evidovaných požárů činí 54 za den, v průběhu silvestrovské noci průměr narůstá k hranici 200. Drtivá většina těchto požárů je způsobena neopatrnou manipulací se zábavní pyrotechnikou…

 • Se zábavní pyrotechnikou manipulujte výhradně na volném prostranství, v bezpečné vzdálenosti od obytných budov, zaparkovaných aut a dalších objektů či prostranství s rizikem vznícení (např. odpadních kontejnerů, veřejné zeleně),
 • nakupujte ji pouze ve specializovaných prodejnách, opatřenou příslušnou certifikační značkou a návodem k použití v českém jazyce, dle kterého při manipulaci postupujte,
 • pyrotechniku skladujte pouze v suchém prostředí, v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů a otevřeného ohně (např. krbu, plynového sporáku, či hořící svíčky) a mimo dosah dětí,
 • buďte ohleduplní – zvukové a světelné efekty, jsou pro některé osoby velmi nepříjemné a stresující, stejně tak jako pro domácí a volně žijící zvířata,
 • nezletilým a osobám pod vlivem omamných látek zábavní pyrotechnika do rukou nepatří!

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail