Může zaměstnanec při ruční manipulaci s břemeny přesáhnout limit 10 000 kg za směnu?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Už 12 let dělám bezpečnostního technika a teď řeším případ, se kterým jsem se v praxi moc nesetkal a nevím si s ním rady. Jedná se o kategorizaci prací v oblasti celkové fyzické zátěže. V nařízení vlády č. 178/2001 Sb. je mimo jiné uvedeno, že kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen nesmí překročit 10 000 kg za pracovní dobu a to ani při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby. Ve vyhlášce 432/2003 Sb., kterou se stanoví zařazování prací do kategorií, je uvedeno v článku o fyzické zátěži, že limit pro zařazení do kategorie druhé je max. 10 000 kg a že do třetí kategorie se zařazují práce přesahující limity pro kategorii druhou. Ve firmě máme fyzickou zátěž zařazenu do 3. kategorie, protože ruční manipulace přesahuje limit 10 000 kg a řešíme otázku, kde je vlastně strop hmotnosti, o kterou mohou zaměstnanci limit 10 000 kg přesáhnout. Zdá se mi, že obě tyto legislativní záležitosti si odporují. Podle které z nich se mám tedy řídit? A jak? Kde je strop možnosti přesáhnutí limitu 10 000 kg?

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, je třeba posuzovat komplexně. V ustanovení § 7 odst. 1 se zde stanoví, že celková fyzická zátěž zaměstnance nesmí překročit nejvyšší přípustné hodnoty stanovené v části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení a to je skutečně zásada, přes kterou tzv. „vlak nejede“. Žádný zaměstnanec nesmí vykonávat takovou práci, při které by byly překročeny limity celkové fyzické zátěže a ty jsou uvedeny v části A přílohy č. 5 k nařízení vlády. Zde jsou v tabulce č. 1 hodnoty energetického výdeje směnového průměrného, energetického výdeje směnového přípustného, ročního a minutového přípustného, tyto energetické výdaje nesmí být překročeny v průběhu směny. A tento energetický výdej je de facto strop, kam až může zaměstnanec pracující ve 3. kategorii jít. Za touto zásadou pak nařízení vlády upravuje v ustanoveních § 8 a 9 zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny a limity pro ně stanoví příloha č. 5 v části B a C. Z toho pohledu tedy nejsou tyto předpisy ve vzájemném rozporu. Základ je energetický výdej a následně se zjišťují přípustné hodnoty lokální zátěže svalů a přípustné hodnoty ručně přenášených břemen.

Autor článku: 

Komentáře

Aktuální znění předpisů

10.12.2007 - 12:11 Jaroslav Vagenknecht
<P>Bylo by asi také dobré upozornit, že limit kumulativní hmotnosti břemen přenášený muži tj. těch uváděných 10.000 kg vypadl z nařízení vlády č.178/2001 již při poslední novele r.2004 (441/2004). </P> <P>Stejně tak vypadla dosud často používaná definice "občasnosti" zvedání a přenášení břemen tj. pokud je méně nežli 30 minut za směnu. Tato občasnost již také není definována konkrétně, ale dle znění n.v.178/2001 Sb . platí, že fyzická námaha daná zvedáním a přenášením břemen musí být rozložena rovnoměrně při zachování stanovených&nbsp;limitů.</P> <P>Ostatní zodpověděla paní Dandová.</P> <P>&nbsp;</P>

Není čas na změnu?

11.12.2007 - 09:50 Petr Markl
<P>Vážený pane tazateli,</P> <P>nemám žádnou informaci o tom, za jakých oklností popisovaná manipulace probíhá, ale pokud se manipulují břemena o hmotnosti např. 40 kg (to už je pěkně těžké), pak je těchto břemen při 10000 kg za směnu přesně 250. Z toho plyne, že ruční manipulace se opakuje každé necelé 2 minuty, a to jsem ještě dostupný čas nezkrátil o přestávku na jídlo a oddech.</P> <P>Domnívám se, že by se tato manipulace měla nějakým způsobem technicky řešit, nechcete-li z dotčených zaměstnanců vykonávat vrcholové sportovce...</P> <P>Přeji hezký den</P> <P>Petr Markl<BR>konzultant BOZP<BR><A href="http://www.markl.cz">http://www.markl.cz</A><BR><A href="http://www.riscon.cz">http://www.riscon.cz</A><BR></P>

Opravdu zajímavé...

19.12.2007 - 09:58 Surovec
<P>Mám dvě glosy :</P> <P>1) kumulované hmotnosti se obvykle stanovují na základě časového snímku. Zařazování do kategorií se provád podle údajů odpovídajících charakteristické směně (432/2003). Tato interpretace znamená, že každý jedinec vykonávající takovou kategorizovanou práci manipuluje KAŽDODENNĚ více než 10 t hmoty a to po všechny dny v roce, které jsou uznány jako odpracovaná doba. Naposledy jsem podobnou profesi, která prokazatelně vykazovala tyto zátěže viděl u profese pomocník strojvedoucího-topič na parních lokomotivách. Tam se popisoval například "šok z práce" při návratu z dovolené, nebo po pracovní neschopnosti. Proto bych byl velmi opatrný s publikací uváděných číselných údajů. Pro zájemce z fyziky doporučuji se zamyslet nad jednoduchou početní úlohou, jaký je energetický výdej stroje provádějícího takouvou manipulaci při 100 % účinnosti. Tělo pracuje s účinností do 30 % (trénovaní jedinci) běžná populace 15 %. Zbytek tvoří převážně odpadní teplo, které je třeba odvést, uhradit tekutiny, atd. atd. A v neposlední řadě se energie musí také dodat (příjem potravy), a ta musí minimálně krýt tento výdej + bazální metabolizmus. </P> <P>2) Rozpory v legislativě&nbsp; nejsou nic neobvyklého, zejména když budeme srovnávat právo z oblasti BOZP v ČR a podle ředstav EU. Bohužel jsme 100 let pozadu. Evropa zavedla ABSOLUTNÍ nepřekročitelnost limitů působících škodlivin, SAMOZŘEJMĚ PO ODEČTENÍ (zohlednění) účinnosti poskytované ochrany, včetně OOPP. Tedy v EU neexistuje to co u nás legalizuje stát - tedy překračování limitních hodnot pro vyhlášení rizika práce (státem garantované ohrožování zdraví osob vykonávajíchc práci).&nbsp;Úplné zvěrstvo pak je vytváření hmotné zainteresovanosti na tomto postupu (úhrada nařízených porhlídek ze zdravotního pojištění, vznik nároku na příplatek za "ztížené" pracovní prostředí,.... Mám ještě pokračovat ?!</P> <P>Hezký závěr roku přeje Surovec</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail