Muskuloskeletální poruchy (MSD)

Zdroj: 

Praktické pokyny a nástroje pro prevenci muskuloskeletálních onemocnění a poruch na pracovišti

V knize Muskuloskeletální poruchy (MSD): mechanismus únavového selhání přináší tým špičkových odborníků na ochranu zdraví při práci zásadní diskusi o tom, jak se muskuloskeletální poruchy vyvíjejí a postupují, jak jim lze předcházet a jak je lze kontrolovat. Kniha nabízí nový, na důkazech založený přístup k tomuto nákladnému problému a má široký význam pro zaměstnavatele, pojišťovny a další zúčastněné strany v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Autoři identifikují nové přístupy k hodnocení rizik založené na kumulativních účincích expozice vysoce variabilním podmínkám zátěže. Tyto nové přístupy lze rovněž použít k hodnocení účinnosti scénářů rotace pracovních míst a ke kvantifikaci účinnosti exoskeletů. Kromě navrhovaných modelů pro pochopení toho, jak tělo udržuje homeostázu pohybového aparátu, jsou zkoumány také složitosti spojené s únavovým selháním v biologickém prostředí.

Čtenáři zde rovněž naleznou:

  • důkladné seznámení s materiálovými vlastnostmi muskuloskeletálních tkání a základními principy analýzy únavového selhání;
  • důkladné zkoumání struktury a funkce muskuloskeletálního systému a aktuální epidemiologický výzkum MSD;
  • komplexní diskuse o ověřených metodách hodnocení rizika únavového selhání, včetně průběžného hodnocení expozice pro lepší kvantifikaci rizika úrazu;
  • zasvěcené pojednání o procesech remodelace a hojení, které se vztahují k riziku MSD, a také o faktorech, které narušují proces hojení, jako je stres, obezita a stárnutí.

Kniha je ideální pro odborníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí, užitečná však může být i dalším odborníkům, jakou jsou ergonomové, fyzioterapeuti, biomechanici, průmysloví hygienici, pracovní lékaři, ortopedi a výzkumní pracovníci zabývající se muskuloskeletálními poruchami.

GALLAGHER, Sean; BARBE, Mary F. Musculoskeletal disorders: the fatigue failure mechanism. 1st ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2022. 443 s. ISBN 978-1-119-64004-2.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail