Mohou se el. spotřebiče revidovat až po záruční době?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Chtěla bych se zeptat, zda-li se revize elektrických spotřebičů mohou provádět až po uplynutí záruční doby.

Záruka na výrobky není zárukou v tom smyslu, že jsou zcela vyloučeny jakékoli závady, či poruchy. Zárukou se výrobce zavazuje, že případné poruchy, či závady vzniklé nebo prokázané v záruční době a to při používání výrobku dle pokynů výrobce, nahradí.

Elektrické spotřebiče, které pracují s proudy nebo napětím převyšujícím bezpečné normové hodnoty, podléhají během provozu kontrolám a revizím podle požadavků právních předpisů uvedených v předmluvě technické normy ČSN 33 1600 ed. 2. Lhůty a postup provádění elektrorevizí jsou popsány v ČSN 33 1600 ed.2. Je nutné, aby tyto revize prováděl pracovník s patřičnou kvalifikací. Zkoušky požadované normou nejsou destruktivní a není nutné výrobek rozebírat, či jinak poškozovat jeho zaplombování - označení před neoprávněným vniknutím. Během revize ještě v záruční době výrobku je možné odhalit skryté závady a ty u výrobce reklamovat.

Provádění revizí po záruční době, v případě, že tato je kratší než udává tabulka č. 1 v ČSN 33 1600 ed. 2, je možné, nevzniknou-li další okolnosti popsané v čl. 5 uvedené normy.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail