Moderní formy práce

Požadavky na efektivní řízení a maximální využití pracovní síly se rychle mění. To vede ke stále rychlejšímu rozšíření nových přístupů v pracovním procesu včetně flexibilních forem práce, které jsou vykonávány na dálku. Jednou z těchto forem je i home office, práce z domova.

Závěr

Závěr

Moderní formy práce nejsou vhodné pro každého zaměstnance a pro všechny pracovní činnosti. Mají svá specifika, která je nutné brát v úvahu. Důležité je soustředit se na problematiku BOZP. 

V současnosti je právní úprava týkající se domáckých zaměstnanců v České republice pouze velmi kusá. Zaměstnavatel však může vycházet z platných právních předpisů BOZP vztahujících se na všechny zaměstnance. Je tedy jen na něm, jak je použije. 

Podnik, který chce být na trhu dlouhodobě úspěšný, musí hledat způsoby, jak získat a rovněž udržet kvalitní lidi. Alternativa pracovat z domova je jednou z příležitostí, jak toho dosáhnout.

Literatura

1. Biron, M., & Veldhoven, M. (2016). When control becomes a liability rather than an asset: Comparing home and office days among part‐time teleworkers. Journal of Organizational Behavior.
2. Dandová, E. (2007). Práce doma z pohledu BOZP [online]. Dostupný z www: <http://bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/pracedoma07.html>.
3. Dandová, E., Kubálková, P., Sokačová, L. (2013). Práce z domova: Praktická příručka k zavádění práce z domova jako nástroje slaďování rodiny a práce. Čelákovice: Routa, rodinné centrum, 54 s.
4. Hlaváčková, J. (2014). Home office jako forma flexibilního zaměstnávání [online]. Dostupný z www: https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/home-office-jako-forma-flexibilniho-zamestnavani/.
5. Jakubka, J. (2009). Zákoník práce 2010 v praxi – komplexní průvodce s řešením problémů. Grada Publishing a. s.
6. Khanna, S., & New, J. R. (2008). Revolutionizing the workplace: A case study of the future of work program at capital one. Human Resource Management, 47, 795–808.
7. Kossek, E. E., Lewis, S., & Hammer, L. B. (2010). Work-life initiatives and organizational change: Overcoming mixed messages to move from the margin to the mainstream. Human Relations, 63, 3–19.
8. Kučina, P. (2012). Školení BOZP při práci doma [online]. Dostupný z www: <http://bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/skoleni/skoleni_doma121130.html>.
9. Martoch, M. (2012). Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Koordinační centrum práce na dálku.
10. Meijman, T. F., & Mulder, G. (1998). Psychological aspects of workload. In P. J. D. Drenth, H. Thierry, & C. J. De Wolff (Eds.), Handbook of work and organizational psychology, 2nd ed. (pp. 5–33). Hove (UK): Psychology Press/Erlbaum.
11. Michalík, D., Paleček, M (2011). Práce na jiném dohodnutém místě než na pracovišti zaměstnavatele: možnost flexibility a efektivity. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], roč. 4, č. 3. Dostupný z www: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-2011/teleworking.html>.
12. Michalík, D., Paleček, M, Kučina, P. (2011). Problematika práce na jiném dohodnutém místě než na pracovišti zaměstnavatele. Závěrečná zpráva VÚBP, v. v. i. Praha.
13. Nařízení vlády č.  362/2005  Sb.,  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky, ve znění pozdějších předpisů. Zdroj: ASPI.
14. Rámcová dohoda o práci na dálku (2002). Autonomní dohoda implementovaná procedurami a praxí specifickou pro zaměstnavatele a zaměstnance členských států Evropské unie.
15. Seiger, C. P., & Wiese, B. S. (2009). Social support from work and family domains as an antecedent or moderator in work-family conflicts? Journal of Vocational Behavior, 75, 26–37.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail