Místní provozně bezpečnostní předpis pro autodopravu

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Máme ve firmě deset vozů Škoda Fabia. Jezdí s nimi řidiči "referenti". Musíme mít ve firmě zpracovaný místní provozní řád autodopravy?

Doporučuji, abyste jej měli zpracován. V daném případě se jedná o tzv. organizaci práce a pracovních postupů ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které zejména ukládá zaměstnavateli povinnost organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Z tohoto ustanovení bezprostředně tedy povinnost vydat místní provozně bezpečnostní předpis nevyplývá.

Nicméně nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, které je jedním z prováděcích nařízení k citovanému ustanovení a které bylo vydáno ještě za platnosti starého zákoníku práce místní provozně bezpečnostní předpis zmiňuje. Toto nařízení totiž zejména stanoví, že  zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje práci zaměstnanců v souladu s tímto nařízením, se zvláštními právními předpisy, návodem dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků a místním provozním bezpečnostním předpisem vydaným zaměstnavatelem, kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích.

Místní provozně bezpečnostní předpis by pak měl upravovat otázky, které jsou zmíněny v příloze č. 1 – Požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování silniční dopravy. Zde uvedené požadavky totiž nejsou obsaženy v žádném jiném obecně závazném právním předpise týkajícím se silniční dopravy (které zaměstnanec zná z titulu, že je držitel řidičského oprávnění) a nelze tudíž a priori předpokládat, že je zaměstnanec – řidič referentského vozidla - bude respektovat. Zaměstnavatel si z nich však musí vybrat to, co se pro jeho potřeby hodí (nebude např. upravovat nakládku hořlavých látek, když to neodpovídá jeho zaměření) a hlavně by měl při jeho zpracování vycházet z prevence rizik, např. vyhodnotit si pracovní úrazy řidičů referentských vozidel a na to se v místně provozně bezpečnostním předpise zaměřit.

Jeho zpracování Vám doporučuji nejen proto, že tak důsledně vyžadují orgány inspekce práce a jeho nezpracování hodnotí pokutami, ale také proto, aby se zaměstnavatel chránil, protože ne všechny otázky týkající se bezpečnosti v dopravě proberete se zaměstnanci na školení. Otázky týkající se parkování vozidel, jejich oprav, údržby, ale i další musí být dány písemně a zaměstnanec musí být s místně bezpečnostním předpisem řádně seznámen, aby např. v případě, kdy zaměstnanec zaparkuje vozidlo doma a vznikne na něm škoda, nemohl tvrdit, že se domníval, že nemusí parkovat vozidlo v areálu zaměstnavatele apod.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail