Kontroly žebříků

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.

Mám dotaz ohledně provádění kontrol žebříků. Kdo tyto kontroly může provádět, lze je zajistit prostřednictvím pracovníka údržby, nebo musí kontrolu provést odborná firma? V případě, že lze kontroly zajistit prostřednictvím pracovníka údržby, musí mít k provádění těchto kontrol nějaké odborné školení? Máme údržbáře proškoleného pro práce ve výškách a na žebříku a dále je proškolen jako lešenář. Bylo by toto školení dostatečné pro provádění kontrol žebříků?

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. uvádí v příloze, část III. Žebříky v odst. 11: „Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání.“ Výrobce tedy může ve své dokumentaci k výrobku stanovit určité požadavky na provádění kontrol i z hlediska odbornosti kontrolujícího pracovníka, není to však běžné.

Odbornost pracovníka, který provádí kontroly žebříků, není v obecných předpisech stanovena. Je tedy na zaměstnavateli, aby zvolil pracovníka s odborností, která je úměrná konkrétním podmínkám používání žebříku. Pro údržbáře proškoleného k pracím ve výškách a na žebříku, který je rovněž proškolen jako lešenář, by provedení kontroly žebříků neměl být problém.

Kontrola by měla vycházet z požadavků uvedených v návodu na používání žebříku, jejichž rozsah je stanoven v ČSN EN 131-3 Žebříky - Část 3: Návody k používání. Bohužel, u většiny žebříků je návod nahrazen pouhými piktogramy na bočnicích. Nezbytná je tedy alespoň vizuální kontrola možných poškození jednotlivých částí žebříku a případně rovněž ověření jejich funkčnosti.

Četnost kontrol, není-li stanovena v návodu, stanoví opět zaměstnavatel. Neměla by však být delší než 12 měsíců, jak uvádí nařízení vlády č. 378/2001 Sb. v § 4 odst. 2.

Autor článku: 

Komentáře

OPĚT PRAKTICKÁ POZNÁMKA.

18.02.2016 - 08:17 Václav Syrový
Pochopitelně, že se jako bezpečák (OZO) setkávám se žebříky téměř na všech pracovištích. A ne jenom letos, ale už léta. V roce 2010 jsem u nějakého žebříku narazil na adresu výrobce a stáhl jsem si ji z jeho webu Návod na obsluhu, údržbu a používání žebříků. Ale to je Návod s velkým N a bylo to na webových stránkách www.alve.cz. Nevím jestli ty stránky ještě fungují. Zkuste to. Přeji hodně úspěchů. Pokud by se to nezdařilo, mohu několika zájemcům to přeposlat. Ale mnoha ne. Mám dost práce. Syrový.

Re: OPĚT PRAKTICKÁ POZNÁMKA.

24.02.2016 - 21:17 Mojmír Klas
Dovoluji si doplnit o kontrolu pevných kovových žebříků pro stavby - viz ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby. Oprávnění pro provádění prohlídek je obsaženo v ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.

Re: OPĚT PRAKTICKÁ POZNÁMKA.

24.02.2016 - 23:22 Václav Syrový
Děkuji za doplnění pane Klas. Syrový.

Schůdky

14.03.2024 - 11:10 Vojtěch Dohnal
Máme v práci malé hliníkové schůdky na práci v malých výškách https://www.b2bpartner.cz/jednostranne-hlinikove-schudky-alve-eurostyl-1x5-stupnu-vyska-0-98-m/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwwMqvBhCtARIsAIXsZpZxA6ZvSo2IeNUokk3bV4yGCU-vHkq7uFZgsOlYvF27sA2EwE1ge_IaAsM5EALw_wcB Technik BOZP k nim chce mít evidenční list a evidenci kontrol. Není to úplný nesmysl?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail