Kdy vyplnit záznam o úrazu ve škole?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Vzniká škole povinnost vyplnit záznam o úrazu, pokud dítě chybí v důsledku úrazu 2 po sobě jdoucí vyučovací dny, a to bezprostředně po dni úrazu, nebo také 2 po sobě jdoucí dny za nějaký delší časový úsek (týden, měsíc)?

Podle ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů platí, že „Záznam o úrazu škola nebo školské zařízení vyhotovuje, jde-li o:

a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta (dále jen "žák") ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, nebo
b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.“

Předpis nestanoví žádnou lhůtu, v které má dotyčný postižený onemocnět. Samozřejmě v praxi často dochází k tomu, že drobné poranění (např. píchnutí) se projeví až s odstupem 3 či 5 dnů jako závažné onemocnění (např. otrava), to se stává nejen u školních úrazů, ale běžně i u pracovních úrazů.

Pro školu to nic neznamená. Škola musí mít každý – byť sebemenší úraz – evidován v knize úrazů, a když nastane (byť s odstupem týdne), že žák v důsledku úrazu není přítomen ve škole alespoň dva po sobě jdoucí dny, pak se o úrazu sepíše záznam. Stejně se záznamy o úrazech dětí odesílají až do pátého dne následujícího kalendářního měsíce.

Tady je ale třeba ověřit, že skutečně ona nepřítomnost žáka ve škole byla z důvodu onoho úrazu. Jedná se o tzv. přímou příčinnou souvislost, která je jedním ze základních předpokladů pro vznik škody vůbec a pro vznik povinnosti školy k odškodnění úrazu. Tato přímá příčinná souvislost musí být postavena na jistotě, a proto musí být prokázána nejlépe potvrzením lékaře, který škole sdělí, že nepřítomnost žáka ve škole byla v důsledku úrazu ze dne.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail