Kdo nese odpovědnost za úraz dítěte při mimoškolní aktivitě?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Dcera navštěvuje mimoškolní kroužek gymnastiky. Trenérka nám poslala formulář, kde mám podepsat, že nenese žádnou zodpovědnost za případný úraz dcery. Má na to právo, nebo se musí ze zákona pojistit?

Z Vašeho dotazu nevyplývá, kdo je pořadatelem onoho kroužku, zda je to nějaká sportovní škola nebo sportovní klub. I kdyby kroužek pořádala dotyčná trenérka na svoje náklady a na svoji zodpovědnost, pak platí, že za to odpovídá. Stejně jako by měly být pojištěny školy, tak se také mají pojistit pořadatelé takových kroužků. Zákonem není stanovena povinnost pojistit žáky ani při vyučování, je však jasné, že odškodnit úrazy žáků škola či jiná instituce musí. Povinnost školy odškodnit jejich úrazy, ke kterým dojde při vyučování v základní (střední či vyšší odborné apod.) škole nebo v přímé souvislosti s ním je stanovena přímo v ustanovení § 391 zákoníku práce. Zde jde o odpovědnost objektivní, kde se ani nezkoumá nějaké zavinění a úraz žáka se odškodní vždy, když k němu došlo při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním. To je podobné jako odškodnění pracovních úrazů, jen s tím rozdílem, že zaměstnavatelé jsou pojištěni ze zákona a školy se musí pojistit komerčně. Stejně tak by se měl komerčně pojistit i pořadatel onoho kroužku gymnastiky.

Odškodnění žáků mateřských škol a pak všech mimoškolních aktivit (v sportovních klubech apod.), tedy vše, co nelze zahrnout pod pojem „při vyučování a v přímé souvislosti s ním“ se pak řídí občanským zákoníkem. Principielně jde o stejné náhrady škody a nemajetkové újmy, rozdíl je pouze v tom, že odpovědnost podle občanského zákoníku je odpovědnost subjektivní, kde je třeba prokázat zavinění. V případě škody způsobené dítěti (nezletilému) jde o zavinění spočívající v zanedbání náležitého dohledu.

V každém případě je možno argumentovat paní trenérce ustanovením § 5 občanského zákoníku „Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Předložený formulář nepodepisujte, stejně by byl neplatný. Nikdo se totiž nemůže vzdát předem svých práv na náhradu škody a vy se za své dítě nemůžete vzdát práva na náhradu škody, která by mu vznikla při úrazu v kroužku gymnastiky.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail