Kdo může vstupovat do rozvodny vysokého napětí a provádět obsluhu?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Zaměstnavatel požaduje provést v mimořádných případech obsluhu elektrického zařízení nízkého napětí (rozvaděčů) umístěné v rozvodně vysokého napětí. Pro tuto obsluhu jsou určení zaměstnanci bez elektrotechnického vzdělání, ale proškolení podle § 4 vyhl.č. 50/1978 Sb. Rovněž jsou seznámeni s vnitřním předpisem, která zařízení smějí obsluhovat, prakticky seznámeni s obsluhou v rozvodně na zařízení s nízkým napětím a byl vymezen vstup bezpečnostními značkami a fyzickým opatřením (řetízky) jen k rozvaděčům nízkého napětí. Jde o to, zda výše uvedení zaměstnanci mohou do prostoru rozvodny vysokého napětí vstupovat a provádět obsluhu rozvaděčů nízkého napětí.

Obsluha a práce na elektrických zařízeních je dána technickou normou ČSN EN 50110-1. Norma určuje, kdo a za jakých podmínek může pracovat na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti, obsluhovat toto zařízení a to jak zařízení nízkého, tak vysokého napětí. Norma doporučuje hranice ochranného prostoru dle jmenovitého napětí soustav.

S ČSN EN 50110-1 souvisí PNE 33 0000-6, podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Norma se týká obsluhy a práce ne elektrických rozvodných zařízení pro výrobu, přenos a rozvod elektrické energie. Norma klade podmínky na kvalifikace pracovníků v energetice.

Činnosti, které mohou na elektrickém zařízení provádět osoby podle své kvalifikace, jsou uvedeny v následující tabulce, která vychází z požadavků ČSN EN 50110-1 a vyhl. č. 50/1978 Sb.

Kvalifikace osob Obsluhovat zařízení
mn a nn vn a vvn
bez kvalifikace smí jednoduchá zařízení sama nesmí
poučená § 4 smí jednoduchá zařízení sama
znalá § 5 smí sama
znalá s vyšší kvalifikací
§ 6-8
smí sama
Kvalifikace osob Pracovat na zařízeních
nn vn a vvn
bez napětí v blízkosti pod napětím bez napětí v blízkosti pod napětím
bez kvalifikace smí kde jsou vyloučena elektrická rizika nesmí smí kde jsou vyloučena elektrická rizika nesmí
poučená § 4 smí podle pokynů smí pod dozorem nesmí smí s dohledem smí s dohledem, při menší vzdálenosti pod dozorem smí pod dozorem
znalá § 5 smí sama smí sama pod dohledem nebo pod dozorem smí sama smí pod dohledem nebo pod dozorem smí pod dozorem
znalá s vyšší kvalifikací
§ 6-8
smí sama smí sama smí sama, popřípadě pod dozorem smí pod dozorem

Z uvedené tabulky vyplývá, že obsluhovat zařízení nn v blízkosti zařízení vn (v rozvodně) může osoba poučená s dohledem, případně pod dozorem. Jsou-li splněny všechny požadavky na ochranu před úrazem elektrickým proudem na bezpečnost osoby poučené dle ČSN EN 50110-1 a PNE 33 0000-6, může tato osoba obsluhovat výše jmenované zařízení sama.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail