JOSRA 3-4 2019

27.12.2019
Článek seznamuje s výsledky průzkumu zaměřeného na zjišťování přístupu vybraných škol Kraje Vysočina ke vzdělávání žáků v BOZP a na přípravu a znalosti učitelů, potřebné k tomuto vzdělávání.
27.12.2019
Na základě analýzy relevantních českých právních předpisů jsou představeny vybrané aspekty problematiky věkové diskriminace. Věková diskriminace je v obecné rovině nahlížena z pohledu relevantních soudních i mimosoudních institucí, které se touto problematikou zabývají. Pro porovnání jsou uvedeny i zahraniční přístupy k tomuto tématu.
27.12.2019
Cílem tohoto článku je představit výzkumný projekt, který se zabývá využitím a vizualizací otevřených dat pro podporu analýz v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V úvodní části seznamuje čtenáře s definicí a charakteristikou otevřených dat, navazuje počátečními východisky a vizemi pro tvorbu webové aplikace postavené na platformě otevřených dat a diskutuje problémy, se kterými se řešitelé při získávání dat potýkají. V závěru jsou pak představeny vizualizace dat z oblasti BOZP, které vytváří Evropská agentura pro BOZP a nadace Eurofound.
27.12.2019
Praxe ukazuje, že řada zadavatelů staveb koordinátora BOZP nejmenuje, ač k tomu mají povinnost podle právního předpisu. Tento článek poukazuje na právní rizika spojená s takovýmto jednáním, a to v rovině správního práva a práva trestního.
27.12.2019
The goal of this work was to investigate Fischer Tropsch Micro Catalyst (MCB) (Vinci Technologies, France) operation and the Fischer-Tropsch Synthesis (FTS) process with a cobalt catalyst that was carried out in it. To provide this, the MCB unit was run and tested considering all its elements and software functionality. Moreover, a wide range of FTS experiments was carried out to investigate the process conversion rate and selectivity considering given conditions, i.e. temperature and pressure.
27.12.2019
This data is very interesting because previous studies are published only for pure gases. The data obtained can be very useful for determining the safety precautions of equipment and technologies with different concentrations of pure gases, mixtures with different stoichiometric ratios and even different starting temperatures (also very important in industry). For future studies, we propose the determination of LEL and UEL of studied binary gas mixtures for various industrial applications.
27.12.2019
This scholar paper is aimed to publish the explosion parameters of carbon monoxide / methane and air mixtures. This data could be used by various commercial companies to establish explosion safety rules for the use of these mixtures. During this work, we studied the flammable gases separately and then their mixtures. First, the explosion parameters were obtained by numerical simulation. Secondly, explosion tests were carried out in the 20-L explosion vessel for different conditions (variation in initial temperature and concentration ratio of the mixture). Finally, all the results obtained were compared with the numerical predictions in order to obtain a complete information for appropriate safety solutions.
27.12.2019
The ICTEL 2019 International Conference was attended by a great number of education experts. Lectures covering a wide range of issues in this field were presented here. The article brings a commented overview of selected conference presentations.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail