JOSRA 1-2 2023

04.09.2023
Digitalization brings pros and cons to labor relations. Since the COVID-19 pandemic, digital well-being has become a topic for human resource departments due to telework risks at the home office. Some employees work for longer hours, face higher demands, and become unable to switch off. So, they get under stress and suffer from musculoskeletal disorders. The paper aims at the impact of the home office on employees' well-being and outlines which practices can be used to maintain work-life balance and digital well-being at the home office. The paper uses a combination of on-the-desk analysis of secondary sources, a questionnaire survey in the Czech Republic in 2022, and one case study based on semi-structured interviews with human resources managers about several aspects of sustainable work at the home office in 2023. Findings show that it is essential for employers and employees to work together to ensure a safe and healthy home office environment. Regular communication, training, and adherence to occupational safety and health guidelines can help mitigate risks and promote well-being for remote workers. As technology becomes more integrated into daily lives, it is crucial to establish healthy boundaries and habits to avoid the harmful effects of excessive screen time and digital overload. Human resource management identifies practices and accents training to promote sustainable work at the home office, like setting boundaries between home and work tasks, time management, and physical and mental health care.
04.09.2023
V tomto příspěvku se věnujeme koncepčním otázkám souvisejícím se směrnicí EU o ochraně oznamovatelů. Směrnice představuje specifickou formu nuceného gold-platingu, která nepřímo rozšiřuje věcný rozsah ochrany nad rámec práva EU. Dále poukazujeme na možné budoucí konflikty mezi právem EU na ochranu oznamovatelů a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.
04.09.2023
Occupational health and safety (OSH) concern all developed economies. Digital transformation and innovations cause as a side effect of working environment musculoskeletal disorders (MSDs). They have become a long-time work-related health problem and remain the most common occupational disease in the EU. Gender, age, and lifestyle influence differences in musculoskeletal disorders' prevalence and occupational consequences, lower productivity, sick leaves, and early retirement. The most prevalent symptoms of MSDs are in the lower back, neck, and shoulder regions, wrist pains, and eye syndrome. The paper aims at health and safety at work with an accent on MSDs and risk prevention. The methodology uses a combination of on-the-desk analysis of papers from the Web of Science and two narrative cases about the situation in the Czech Republic – one about OSH in micro and small enterprises and the second one about the digital well-being of higher education lecturers. Public administration encourages MSDs prevention on the national level through campaigns and education programs. Employers can develop MSD prevention that can include various provisions; the minimum consists of complying with the OSH legislation, monitoring risk factors at workplaces, using protective equipment, and offering stretch training exercises.
04.09.2023
Článek se zabývá úvahou nad problematikou kategorizace prácí v souvislosti se stávajícím stavem poznání faktorů ovlivňujících zdraví zaměstnanců. Jednou z otázek týkající se debaty týkající se kategorizace prací a psychosociálních rizicích (PSR) je, zda mohou být PSR považována za faktor, na jehož základě by mělo probíhat zařazování prací do kategorií.
04.09.2023
Článek se věnuje podmínkám, za kterých je možné využívat bezpilotní prostředky, jako nástroje k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, resp. jako nástroje pro získávání potřebných informací (zjišťování současného stavu, provádění kontrol apod.). Podrobnější prostor je věnován úvahám, kterým má být věnován prostor před pořízením takového prostředku a podmínkám, za kterých mohou být takové prostředky provozovány.
04.09.2023
Databázy a informačné systémy predstavujú užitočné nástroje na podporu rozhodovania v rámci procesu prevencie vzniku závažných priemyselných havárií (ZPH) ale aj vo fáze ich zdolávania a samotného riešenia po ich vzniku. Tieto informačné systémy sú vytvorené na základe databáz, ktoré združujú informácie o už uskutočnených haváriách. Cieľom vytvárania databáz je čerpať z informácií zoskupených v nich a predchádzať rovnakým alebo podobným incidentom v budúcnosti („lessons learned“). Účelom všetkých databáz je uľahčiť výmenu skúseností získaných z chemických havárií s prítomnosťou NL. Konečným cieľom je zvyšovanie úrovne kvality prevencie pred ZPH s prítomnosťou nebezpečných látok a zmierňovať možné následky v prípade ich vzniku. V článku sú predstavené najpoužívanejšie databázy a informačné systémy používané nielen v Slovenskej republike, ale aj v Európskej únii aj mimo nej.
04.09.2023
Tento článek poskytuje čtenáři tipy, jak se zdokonalit v dovednosti mluvení před lidmi. Jsou zde představeny klíčové myšlenky, které přispívají k úspěchu v této oblasti. Článek vychází z přednášky Františka Tlapáka, zkušeného trenéra komunikace, který prezentoval své know how na workshopu Efektivní komunikace a BOZP.
04.09.2023
Tento článek poskytuje manažerům, vedoucím zaměstnancům a odborně způsobilým osobám tipy, jak zefektivnit interní firemní komunikaci se zaměřením na oblast BOZP. Jsou zde představeny základní pilíře, které vedou k úspěšné komunikaci. Článek vychází z přednášky Vítězslava Klementa, odborníka na marketing, který prezentoval své zkušenosti na workshopu Efektivní komunikace a BOZP.
04.09.2023
Článek shrnuje vybraná témata 5. mezinárodní konference Nine 2023 konané v červnu v italských Benátkách, která se věnují problematice inovativních aplikací pro životní prostředí založených na nanotechnologiích.
04.09.2023
Článek poskytuje přehled výzkumných úkolů a projektů (včetně odkazů na jednotlivé výstupy), které Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP), řešil v roce 2022 na podporu výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail