Jak na interní komunikaci o BOZP ve firmě

HOW TO COMMUNICATE INTERNALLY ABOUT OSH IN THE COMPANY

Kateřina Veselá

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., vesela@vubp.cz

Abstrakt

Tento článek poskytuje manažerům, vedoucím zaměstnancům a odborně způsobilým osobám tipy, jak zefektivnit interní firemní komunikaci se zaměřením na oblast BOZP. Jsou zde představeny základní pilíře, které vedou k úspěšné komunikaci. Článek vychází z přednášky Vítězslava Klementa, odborníka na marketing, který prezentoval své zkušenosti na workshopu Efektivní komunikace a BOZP.

Klíčová slova: efektivní komunikace, interní firemní komunikace, kultura BOZP

Abstract

This article provides managers, supervisors and professionals with tips on how to improve internal company communication with a focus on OSH. The basic pillars that lead to successful communication are presented. The article is based on a lecture by Vítězslav Klement, a marketing expert who presented his experience at the Effective Communication and OSH workshop.

Keywords: effective communication, internal company communication, OSH culture

Úvod

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je důležitou oblastí ve firemním prostředí. Komunikace v oblasti BOZP hraje zásadní roli při informování zaměstnanců o bezpečnostních opatřeních a prevenci pracovních úrazů. Vítězslav Klement je odborníkem na online marketing a v rámci své přednášky poskytl účastníkům workshopu přehled o aktuálních trendech v oblasti interní firemní komunikace. Workshop Efektivní komunikace a BOZP byl uspořádán v rámci projektu Předávání informací v oblasti BOZP, krizového řízení a ochrany obyvatelstva pro širokou veřejnost prostřednictvím technologických trendů.

Trendy v interní komunikaci oblasti BOZP

Podle prezentace Vítězslava Klementa o trendech v interní firemní komunikaci o BOZP je mnoho cest, jak přistupovat k interní komunikaci. Je možné využít tradiční cesty, jako jsou oběžníky, emaily, sborníky, nebo využít modernější řešení.

Při použití tradičních způsobů, je důležité dbát na následující zásady. První věcí, na co se zaměřte při rozesílání oběžníků a newsletterů, je volba předmětu. Zkuste se podívat na věc očima příjemců informace a vymyslete předmět, který by čtenáře navnadil. Následné sdělení koncipujte tak, aby text nebyl moc dlouhý a jednolitý. Preferujte používaní odrážek a seznamů. Snažte se formu přizpůsobit cílové skupině, nebojte se přidat zábavné vsuvky, například křížovku či trefný komiks nebo obrázek. Na konci sdělení shrňte ty nejdůležitější informace. Myslete, že lidé mají krátkou paměť. Pokud chcete upozornit na blížící se akci, nenuťte čtenáře, aby si pamatovali, že událost se koná až příští měsíc, ale zvolte bližší termín.

Intranet je další kanál, který lze použít na interní komunikaci ve firmě. Při posílání informací skrze něj věnujte pozornost přínosu obsahu pro zaměstnance. Obsah by měl být praktický a užitečný pro každého. Zaměstnanci by měli být schopni rychle získat informace z jednoduchého a snadno srozumitelného textu. Využívejte vizuální prvky, jako jsou fotografie a infografiky, které pomáhají zlepšit zážitek uživatele a usnadňují uchopení klíčových informací. Ujistěte se také, že obsah je přístupný a srozumitelný pro všechny zaměstnance, bez ohledu na jejich jazykovou a kulturní průvodu. Vhodné je také umožnit zaměstnancům sdílet své zkušenosti a názory, aby se mohli aktivně podílet na vytváření obsahu a posílení bezpečnostní kultury.

V dnešní době je však stále více společností, které přechází na digitální prostředky komunikace, a to včetně oblasti BOZP. S rostoucím využíváním technologií se objevují nové nástroje a aplikace, které usnadňují šíření informací o bezpečnosti práce a zdraví zaměstnanců. To zahrnuje například e-learningové platformy, online školení a interaktivní prezentace, videa. Jako prostředky pro šíření informací mohou sloužit sociální sítě. Příkladem může být vytvoření interní skupiny na Facebooku nebo LinedInu, kde zaměstnanci mohou sdílet své zkušenosti, nápady a informace. Instagram lze využít k prezentaci firemní kultury a každodenního života zaměstnanců. Na interním YouTube kanálu lze sdílet výuková videa, prezentace nebo návody na řešení problémů. Dalšími možnostmi je využití mobilních aplikací, rozšířené a virtuální reality a umělé inteligence.

Závěr

Trendy v komunikaci BOZP se vyvíjejí a přizpůsobují se novým technologiím a potřebám zaměstnanců. Digitalizace, vizualizace, personalizace, interaktivita a zpětná vazba jsou klíčovými faktory, které pomáhají zlepšit efektivitu a účinnost komunikace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vítězslav Klement ve své přednášce zdůrazňuje, že komunikace v oblasti BOZP by měla být pravidelná, srozumitelná a dostupná pro všechny zaměstnance. Měla by být také podporována od vedení společnosti a považována za důležitou součást firemní kultury.

Dedikace


©2023
Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu 03-S4-2023-VUBP Předávání informací v oblasti BOZP, krizového řízení a ochrany obyvatelstva pro širokou veřejnost prostřednictvím technologických trendů, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2023–2025.

Použité zdroje

KLEMENT, Vítězslav. Trendy v komunikaci BOZP [přednáška]. In: Efektivní komunikace a BOZP: workshop k výzkumnému úkolu Předávání informací v oblasti BOZP, krizového řízení a ochrany obyvatelstva pro širokou veřejnost prostřednictvím technologických trendů, 30. 5. 2023. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2023.

Vzorová citace

VESELÁ, Kateřina. Jak na interní komunikaci ve firmě. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2023, roč. 16, č. 1-2. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/jak-na-interni-komunikaci-o-bozp-ve-firme. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail