Projekt „Vzdělávání lektorů pro oblast pracovněprávních vztahů, pracovních podmínek a prevence pracovních rizik“

The Project „The education of lecturers in labour law and industrial relations, working conditions and occupational risks prevention“

Irena Kuhnová1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., kuhnova@vubp-praha.cz 

 projekt_vzdelavani_lektori_kuh

projekt_vzdelavani_lektori_kuh

Úvod

V období od ledna 2007 do června 2008 řeší Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., projekt „Vzdělávání lektorů pro oblast pracovněprávních vztahů, pracovních podmínek a prevence pracovních rizik“ č. CZ.04.1.03/3.3.02.2/0022.

Předmět řešení

Po obsahové stránce projekt reaguje na vzniklou situaci, kterou vyvolala novela zákoníku práce a zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. Předmětem řešení projektu je navržení vzdělávacího programu pro lektory, konzultanty a poradce specializující se na pracovněprávní otázky s přihlédnutím k problematice pracovních podmínek, pracovního prostředí, prevence pracovních rizik a zvyšování kultury práce. Vzdělávání využívající jak prezenční, tak distanční způsob výuky, poskytne uvedené cílové skupině znalosti o odborné problematice, která je součástí obsahu celého programu, vč. teoretických znalostí o prezenční a distanční metodě vzdělávání. Vedle samotného vzdělávacího programu, ve kterém bude uplatněna kombinovaná forma vzdělávání (tj. spojení prezenční a distanční formy vzdělávání), budou výsledkem řešení projektu další výstupy, ať už půjde o učební text, o podporu studujících v prostředí Internetu nebo o metodické a instruktážní materiály pro školené osoby a pro školitele.

Cíle projektu

Cílem projektu je navržení vzdělávacího programu pro lektory, konzultanty a poradce (OSVČ i jiné osoby), kteří se chtějí specializovat na pracovněprávní otázky s přihlédnutím k problematice pracovních podmínek a pracovního prostředí. Hlavní uvažovaná témata vzdělávacího programu:

  • Inspekce práce jako součást sociální politiky
  • Odborové organizace a zástupci zaměstnanců pro BOZP
  • Pracovněprávní vztahy
  • Pracovní podmínky
  • Pracovní prostředí
  • Pracovní rizika a jejich prevence
  • Minimum prezenčního a distančního vzdělávání.

Výsledky dosažené v roce 2007 a výhled pro r. 2008

V průběhu roku 2007 byla navržena celková koncepce vzdělávání cílové skupiny, postupně až do konce 3. čtvrtletí byl vyvíjen vzdělávací program, byla vytvářena podpora vzdělávání (studujících i školitelů), byly zpracovány studijní materiály a v závěru roku se uskutečnil pilotní běh vzdělávání vybrané cílové skupiny.

Na 1. pololetí r. 2008 je plánováno vyhodnocování pilotního běhu. Na základě názorů všech jeho účastníků (školené osoby i školitelé) bude optimalizován vzdělávací program i všechny jeho součásti. Oproti pilotnímu běhu, jehož smyslem bylo vzdělávací program ověřit v praxi, by měla být příprava budoucích lektorů rozšířena o nácvik lektorských dovedností.

Výsledné řešení, tj. vlastní vzdělávání bude po ukončení projektu představovat nabídku jak pro vzdělávací instituce Středočeského kraje, který je územím dopadu projektu, ale i pro ostatní vzdělávací subjekty v ČR. VÚBP, v.v.i., rovněž zvažuje možnost rozšíření vlastní vzdělávací nabídky o tento vzdělávací program.

Závěr

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Středočeského kraje. Informace o projektu najde zájemce na webové stránce www.vubp.cz v sekci Výzkum/Vzdělávání lektorů pro pracovněprávní oblast (http://www.vubp.cz/vzdelavani_lektoru.php).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail