Je nutné provádět revize i na nové el. spotřebiče?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Je nutné provádět revize i na elektrické spotřebiče (nepřipevněné i připevněné), které jsou nové? Vím, že toto neřeší norma ČSN 33 1600 ed. 2, ale ČSN 33 1500. Není mi jasné, zda je na nové elektrospotřebiče revize nutná, nebo postačuje označení výrobce CE či prohlášení o shodě.

Elektrické spotřebiče jsou dle zákona č. 22/1997 Sb. výrobky, na které se většinou vztahuje nařízení vlády (NV) č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (směrnice 2006/95/ES), NV č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (směrnice 2004/108/ES), případně další.

Dle NV musí výrobce nebo dovozce v EU vypracovat, či nechat vypracovat, na výrobek podklady k ES prohlášení o shodě a toto prohlášení vystavit. Následně musí být výrobek označen značkou shody CE (CONFORMITY EUROPE).

Celý tento postup znamená, že výrovek je bezpečný a je vyroben dle nejnovějších technických a bezpečnostních poznatků, dle harmonizovaných technických norem. Podklady k ES prohlášení o shodě obsahují veškerou technickou dokumentaci výrobku, všechny předepsané zkoušky a ověření. Výchozí revize by u těchto výrobků byla zcela nadbytečná, a proto se nedělá. Během provozu uvedených výrobků, na základě zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákona č. 262/2006 Sb. – zákoníku práce a NV č. 378/2009 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení přístrojů a nářadí, je nutné provádět postupem dle ČSN 33 1600 ed. 2:2009 s přihlédnutím k návodům k používání, stanoveným rizikům a doporučeným termínům, následná ověření, zkoušky a revize.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail