Je nutné při občasné práci s motorovou pilou vyšetření prstové pletysmografie a ORL?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla MUDr. Anežka Sixtová.

Řeším rozsah lékařských prohlídek u dělníků v pěstební činnosti, kdy onen dělník musí vzít občas motorovou pilu do ruky. Tito zaměstnanci jsou odborně způsobilí, vybaveni řádně OOPP, v podstatě jako těžební dělníci. Těžko odhaduji, kolik hodin jsou vystaveni riziku vibrací, snad nebudu daleko od pravdy, když napíšu okolo 50 hodin ročně. Musí mít i tito zaměstnanci vyšetření prstové pletysmografie a ORL?

Jestliže posuzovaná osoba vykonává práci zařazenou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, do některé z rizikových kategorií nebo práci s rizikem ohrožení zdraví, tak se při pracovnělékařské prohlídce provedou vyšetření uvedená v náplni prohlídek v příloze č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách - viz ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Prstová pletysmografie a ORL vyšetření se u posuzovaných osob provádi pouze v případě, že jsou posuzovány k výkonu práce, která je zařazena z hlediska expozice hluku a vibracím do rizikové kategorie, což pravděpodobně není v dotazu popisovaný případ.

Upozorňujeme, že o zařazení práce do rizikové kategorie třetí nebo čtvrté rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví na základě návrhu zaměstnavatele, který mj. obsahuje výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně. Součástí hodnocení vždy musí být přepočet skutečné expozice zaměstnance hluku a vibracím v závislosti na druhu práce a době jejího výkonu. Na základě výpočtu skutečné expozice se provede kategorizace prací.

Zaměstnavateli doporučujeme tuto situaci konzultovat na místně příslušném oddělení hygieny práce krajské hygienické stanice.

Autor článku: 

Komentáře

LP_potvrzení zdravotní způsobilosti.

11.03.2014 - 12:42 Zeman Jiří
A nyní nastává dotaz, kdo je oprávněn ze zákona 373/2011 Sb. a citovanou vyhláškou za předpokladu že je zaměstnanec zařazen v I kategorii dle zákona 258/2000 Sb. vystavit lékařský posudek. Já se domnívám, že je to praktický lékař v souladu s § 54, odst. 2, písm. b. Jaký je Váš názor? V případě, že není oprávněn, sdělte prosím na základě čeho to odvozujete.

Re: LP_potvrzení zdravotní způsobilosti.

01.04.2014 - 21:25 Martin Němeček
Dobrý den je logický předpoklad že dělník v lese nebude v kategorii 1 ale minimálně 2.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail