Jak se chovat v případě úniku plynu?

Zdroj: 

Na otázku odpovídají odborníci z Českého sdružení pro technická zařízení.

Jak se chovat v případě úniku plynu?

Za účelem identifikace unikajícího zemního plynu je do něj přidávána látka s charakte¬ristickým zápachem, tzv. odorant. Jde o zápach, který je nezaměnitelný s jiným zápachem. Tento zápach je postřehnutelný již při velmi malých únicích plynu, tedy hluboko pod nebezpečnou kon¬centrací, tzv. spodní mezí výbušnosti, která je u zemního plynu asi 5 % obje¬mových zemního plynu ve vzduchu.

Určité problémy s identifikací zápachu mohou nastat u úniků mimo objekt, např. z uličního plynovodu, kdy upři průchodu zeminou dochází k adsorpci odorantu v zemině a do objektu pak proniká plyn se zeslabeným zápachem. I tak je však jeho identifikace pod spodní mezí výbušnosti většinou možná.

Lze jednoznačně říci, že v případě správného postupu při zjištění úniku plynu lze prakticky vždy výbuchu plynu v objektu zabránit, a to i v těch případech úniků plynu, které vedly k výbuchu plynu v Brně v roce 2004, kdy od úniku plynu do jeho výbuchu v objektu uplynuly více než 3 hodiny, nebo k výbuchu plynu v Praze v roce 2006, kdy tato doba byla již podstatně kratší, a to asi 45 minut. Rozhodující pro zabránění výbuchu je včasné zjištění úniku plynu, a to zejména v těch případech, kdy dojde k totální destrukci potrubí, ať už v důsledku utavení plynovodního potrubí nebo z důvodů jiných. V těchto případech může dojít k vytvoření výbušné směsi plynu se vzduchem řádově v minutách (5 – 10 minut).

Pokud je tedy znám správný postup a neprodleně zahájeny práce, které vedou k odstranění rizik výbuchu plynu, jsou všechny situace řešitelné. Zkušenosti ze šetření případů však ukazují, že panuje obecná nevědomost, jak se v těchto situacích chovat, jaký rychlý a správný postup volit s cílem eliminace všech vlivů vytvářejících narůstající nebezpečí.

Pro zlepšení informovanosti zpracovalo České sdružení pro technická zařízení „Bezpečnostní opatření při úniku plynu“, která uvádíme níže. Tuto a podobné bezpečnostní informativní tabulky (např. "Zásady bezpečného provozu plynových zařízení", nebo "5 základních zásad, jak předcházet poruchám a nehodám plynových zařízení") si můžete objednat přímo u Českého sdružení pro technická zařízení.

Klikněte pro zvětšení

Z uvedeného postupu je zřejmé, že veškerá výše uvedená opatření jsou realizovatelná řádově v minutách.

Dále uvádíme informační visačku, která by měla být ve všech objektech, popřípadě i bytech k dispozici.

Ilustrační obrázek

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail