Jak máme postupovat v případě podezření na užití návykové látky?

Zdroj: 

Jak máme postupovat v případě podezření na užití návykové látky?

Podle § 106 odst. 4 písm. i) zákoníku práce je zaměstnanec povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Podle § 20 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, odmítne-li osoba orientační vyšetření nebo takové vyšetření nelze provést nebo úspěšně dokončit, provede se odborné lékařské vyšetření. Pokud ho odmítne, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.

Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, náklady uhradí vyšetřovaná osoba, včetně nákladů na dopravu do zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření. Pokud vyšetřovaná osoba odmítla orientační vyšetření, uhradí náklady na odborné lékařské bez ohledu na výsledek vyšetření včetně nákladů na dopravu. Neprokáže-li se přítomnost alkoholu nebo návykové látky, náklady nese zaměstnavatel.

Jestliže zaměstnanec bez vážných důvodů toto vyšetření odmítne, může být upozorněn na možnost výpovědi [§ 52 písm. g) zákoníku práce], stejně tak zaměstnanec, který vstupuje pod vlivem alkoholu nebo návykové látky na pracoviště. Zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr i okamžitě, porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem [§ 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce]. To záleží, jak to zaměstnavatel posoudí.

Více informací najdete například v článku Alkohol na pracovišti, kde jsou odkazy na další články, které se tématu věnovaly.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail