Inspektoráty práce uložily desetitisícové pokuty obchodním řetězcům za nedodržování pracovněprávních předpisů

V době od 1. 7. 2005 do 31. 3. 2006 obdržely inspektoráty práce celkem 69 podnětů ke kontrole dodržování pracovněprávních předpisů u tzv. obchodních řetězců. U těchto zaměstnavatelů provedly celkem 94 kontrol a u třinácti z nich zjistily 466 pochybení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se v poslední době stále častěji setkává se stížnostmi lidí na nedodržování pracovněprávních podmínek ze strany jejich zaměstnavatelů. MPSV považuje za důležité upozornit, že zaměstnanci mají možnost obrátit se v takovém případě na Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě (www.suip.cz) a jemu podřízené inspektoráty práce a také na úřady práce. 
 
Dodržování pracovněprávních předpisů patří mezi základní povinnosti zaměstnavatelů, ne všichni se tím však řídí. Úřady práce i jednotlivé inspektoráty práce provádějí kontroly v této oblasti pravidelně, nejen na základě plánu kontrolní činnosti, ale také na základě podnětů občanů. V případě, že inspektoři či kontroloři prokážou zaměstnavateli porušení pracovněprávních předpisů, mohou mu uložit pokutu až do výše 2 milionů korun.

Pokud se člověk setká s porušováním pracovněprávních předpisů na pracovišti, měl by v první řadě žádat nápravu tohoto stavu u svého zaměstnavatele. Když nepochodí, může se obrátit na nejbližší inspektorát práce a podat podnět ke kontrole. Aby byla kontrola opravdu účinná, je potřeba, aby dotyčný předal inspektorům pádné důkazy. Mnohdy se lidé bojí vystoupit proti svému zaměstnavateli a není pak možné jakkoli prokázat, že daná firma skutečně určitý pracovněprávní předpis porušila.

Inspektoráty práce kontrolují dodržování právních předpisů v oblastech uzavírání, změn a ukončování pracovního poměru, pracovní doby, doby odpočinku, dovolené, překážek v práci, mzdy nebo platu, náhrady mzdy nebo platu, náhrady cestovních výdajů. Dále pak v oblasti bezpečnosti práce a právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti a těch zaměstnanců, kteří především sami dlouhodobě pečují o převážně nebo úplně bezmocnou osobu. V kompetenci inspektorátů práce je také kontrola dodržování právních předpisů upravujících povolenou činnost dětí a dodržování zákazu dětské práce.

V době od 1. 7. 2005 do 31. 3. 2006 obdržely inspektoráty práce celkem 69 podnětů ke kontrole dodržování pracovněprávních předpisů u tzv. obchodních řetězců. U těchto zaměstnavatelů provedly celkem 94 kontrol a u třinácti z nich zjistily 466 pochybení. U deseti firem zahájily správní řízení a uložily pokuty v celkové výši 310 000 Kč.

Úřady práce kontrolují dodržování zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Stručně řečeno, zabývají se nelegálním zaměstnáváním, diskriminací zájemců o zaměstnání z jakýchkoli důvodů, tzv. „švarcsystémem“, zprostředkováním zaměstnání a kontrolou dodržování dalších povinností zaměstnavatelů vyplývajících jim ze zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Jednoduše řečeno – úřady práce se zabývají vztahy, které předcházejí pracovnímu poměru, a nelegálním zaměstnáváním a oblastní inspektoráty práce se zabývají porušováním povinností vyplývajících z pracovního poměru. Ani jeden z uvedených státních orgánů však není oprávněn řešit či vymáhat individuální nároky zaměstnance (např. vyhotovení pracovní smlouvy, peněžní plnění).

V konkrétním případě je proto vždy nezbytné rozlišovat případy, kdy zaměstnavatel jednal v rozporu s právními předpisy při procedurálních otázkách, což řeší výše uvedené kontrolní orgány, a kdy se jedná o pracovněprávní spor mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky vyplývající z pracovního vztahu. Tyto spory pak projednávají soudy a také o nich rozhodují.
 
ZDROJ:
Beránková, Kateřina. Lidé se mohou obracet na inspektoráty práce a úřady práce. In Práce a sociální politika [online]. Praha : MPSV, 2006 [cit. 20-08-2006]. Dostupný z WWW: <http://noviny.mpsv.cz/clanek.php?id=1231>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail