Informace k Úřednímu věstníku

Informace k Úřednímu věstníku.
Úřední věstník obsahuje dvě navzájem příbuzné řady (L pro právní předpisy a C pro informace a oznámení) a Doplňky (S pro veřejná nabídková řízení). Existuje rovněž elektronický oddíl řady C, známý jako Úřední věstník C E. Dokumenty, které jsou publikovány v Úředním věstníku C E, jsou vydávány pouze elektronicky.
  • řada „L", kde jsou publikovány závazné právní akty (obsahuje směrnice, nařízení, rozhodnutí, doporučení a další předpisy)
  •  řada „C", kde jsou publikovány nezávazné právní akty, návrhy dokumentů, seznamy harmonizovaných norem, informace apod.
  • doplňky - řada „S" -  který obsahuje výzvy k nabídkovému řízení  (vyhlašují  se veřejné zakázky).  

Při odkazu na publikaci v úředním věstníku se uvádí:

zkratka názvu úředního věstníku (OJ)

Právní akty ES vstoupily v platnost teprve poté, co byly zveřejněny v Úředním věstníku ES (Official Journal of the European Communities).

Počínaje 1. únorem roku 2003 byl změněn původní název Úředního věstníku Evropských společenství na Úřední věstník EU (Official Journal of the European Union).

Právní akty a jiné dokumenty Evropských společenství se publikují v „Úředním věstníku Evropské unie“. Úřední věstník vycházel v 11 jazycích členských států EU.

Od 1. května 2004 vychází ve 20 jazycích včetně české verze.

Od 1. ledna 2007 vychází ve 22 jazycích (rozšířeno o bulharštinu a rumunštinu)

Název jeho anglické verze je: Official Journal of the European Union, (Official Journal of the European Communities)

Při odkazu na publikaci v úředním věstníku se uvádí:

  • zkratka názvu úředního věstníku (např. OJ,)
  • řada (L,C,S)
  • číslo (částka), kde je právní akt otištěn (vždy tři znaky, např. 150 nebo 015 nebo 005)
  • datum vydání čísla (částky) takto uspořádané např. 05. 12. 2005
  • strana, kde počíná publikace právního aktu.

Znění uveřejněná v Úředním věstníku, včetně znění před rokem 1998, jsou rovněž přístupná (ve formátu tif, pdf, a/nebo html podle možnosti) a lze je vyhledávat s použitím funkcí vyhledávání dostupných na internetových stránkách.

Dodatek k Úřednímu věstníku - oznámení o veřejných zakázkách 
TED poskytuje volný přístup k obchodním příležitostem. Je aktualizován pětkrát týdně prostřednictvím přibližně 1500 oznámení o veřejných zakázkách z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a mimo něj.
Můžete prohlížet, vyhledávat a třídit oznámení o zakázkách podle země, regionu, obchodního sektoru a využívat i další služby.
Informace týkající se každého zakázkového dokumentu jsou zveřejněny ve 23 úředních jazycích Evropské unie. Všechna oznámení institucí Evropské unie jsou v těchto jazycích zveřejňována v úplném znění.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail