Emisní stropy pro látky znečišťující ovzduší překročeny ve dvanácti členských státech EU

Zdroj: 
Dle oficiálních údajů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) došlo v roce 2010 ve dvanácti členských státech EU k překročení emisních stropů stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2001/81/ES, o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší (NECD).

V některých případech se jednalo o značné překročení stanovené úrovně emisí. Španělsko jako jediný členský stát nedodrželo tři ze čtyř národních emisních stropů.

Předběžná data umožňují celoevropské srovnání úrovně dosažených emisí vyplývající z NECD k roku 2010. Jedná se o emise čtyř hlavních znečišťujících látek ovzduší: oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), nemetanických těkavých organických látek (NMVOCs) a amoniaku (NH3); látek působících respirační problémy, přispívajících k acidifikaci půdy, povrchových vod a poškozujících vegetaci.

Nejproblematičtější škodlivinou se jeví NOx emitované především silniční dopravou. Ta se na celkových emisích NOx v EU-27 podílí v průměru 40 %. Na základě prvních analýz byly emisní stropy stanovené pro NOx překročeny v jedenácti zemích EU.

Více zde.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail