Elektrická sušička pracuje bez dohledu. Musíme přijmout opatření?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Na pracovišti používáme sériově vyráběnou sušičku. Jedná se o elektrický výrobek označený CE a je používán v souladu s návodem. Proces sušení může trvat i 36 hodin. Výrobce pro spotřebitele neudává žádná rizika, časová omezení při provozu a ani žádné pokyny k dohlížení. Zaměstnanci pracují v jednosměnném provozu a po jejich odchodu ze zaměstnání pracuje přístroj bez dohledu. Musí zaměstnavatel pro tuto dobu přijímat nějaká opatření?

Vzhledem k nedostatku konkrétních technických informací o výrobku, lze odpovědět jen zcela obecně. Jmenovaný výrobek je označen značkou shody CE, to znamená, že plní požadavky všech právních a technických předpisů, které se na něj vztahují a že je pro účely, ke kterým je určen, bezpečný.

Na výrobek se mimo jiné vztahuje nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kde v příloze č. 2 - Základní požadavky na bezpečnost elektrických zařízení, je uvedeno: "Základní technické charakteristiky, jejichž dodržování zajišťuje, aby elektrické zařízení bylo používáno bezpečně a v podmínkách pro které bylo vyrobeno, musí být vyznačeny na elektrickém zařízení, anebo pokud to není možné, musí být uvedeny v průvodní dokumentaci."

Elektrické zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby u něj za předpokladu, že je používáno pro účely, ke kterým je určeno, byla zajištěna ochrana před nebezpečími v bodech 2 a 3. V bodě 2 b) je uvedeno "nevzniknou nebezpečné teploty, nebezpečné oblouky nebo nebezpečná záření". To znamená, že dodaná technická dokumentace včetně návodu k používání by měla být u výrobku označeného CE dostatečná.

Vznikají-li u uživatele přesto pochybnosti o bezpečnosti výrobku ve smyslu jeho užití, je nutné se spojit s výrobcem a domluvit s ním další postup. Současně dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. na základě vyhodnocení možných rizik je třeba vypracovat místní bezpečnostní předpis. V případě důvodného podezření z nedodržení požadavků nařízení vlády č. 17/2003 Sb. ze strany výrobce lze učinit oznámení na ČOI.

Autor článku: 

Komentáře

Praktické poznámky

15.02.2016 - 08:00 Václav Syrový
Mám doma v pracovně něco podobného (Quartzheuzer, Made in Germany 800 W). Pokud doma ještě netopíme ústředním topením, tak si jím přitápím. Mám pod ním polovinu cementové dlaždice. V základně má tlačítkový spínač, při uvolnění nebo pádu automaticky vypne proud. Vzhledem k tomu, že mám v pracovně koberec tak jsem si riziko zhodnotil tak, že pokud jdu do kuchyně udělat si čaj nebo kávu, nebo jdu na záchod (odejdu pouze na několik minut) tak topidlo vypnu. Doporučuji proto vřele pokud si nejste jisti jak postupovat obraťte se na OSOBU ODBORNĚ ZPŮSOBILOU, ať Vám poradí a dá svoje stanovisko písemně. Mám za to že posuzovat obdobné situace je nejlépe na MÍSTĚ kde může OZO zhodnotit všechna rizika než jakýmkoliv způsobem řešit toto na dálku.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail