Dopravně psychologické vyšetření řidiče

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Mám dotaz , který se týká platnosti dopravně psychologického vyšetření. Zaměstnanec se podrobil tomuto vyšetření ve svých 52 letech (v rámci přechodného ustanovení). V letošním roce dosáhne věku 55 let. Zajímalo by mě, zda vyšetření provedené v roce 2007 bude platné do roku 2012, nebo má zaměstnanec povinnost podrobit se novému vyšetření ve svých 55 letech.

Z ustanovení § 87a odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) vyplývá, že dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v § 87a odst. 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu uvedené činnosti, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let. To znamená, že držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg a držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění má povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření v 50 letech, v 55 letech, v 60 letech a v 65 letech. Toto je text zákona.

To, že přechodné ustanovení zákona č. 411/2005 Sb. stanovilo, že dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v § 87a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, povinen podrobit se v termínu pravidelné lékařské prohlídky podle § 87 odst. 2 nejpozději však do 31. prosince 2007 znamenalo pouze, že v roce 2007 se musí dopravně psychologickému vyšetření podrobit každý držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg a držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

Zákon ani přechodné ustanovení nestanoví, že by dopravně psychologické vyšetření platilo 5 let, ale stanoví že je třeba se mu podrobit po každých 5 letech od dosažení 50 let.

Autor článku: 

Komentáře

Ministersvo dopravy odbor 150

17.08.2010 - 00:44 Jiří Březina
Ministersvo dopravy odbor 150 mi ale tvrdí, že pokud byl řidič poprvé na dopravně psychlogickém vyšetření např. v 53 létech tak příští musí absolvovat až v 58 létech. Tento výklad údajně zpracoval legislatívní odbor ministerstva dopravy.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail