Domácí zvíře na pracovišti

Zdroj: 

Dotaz byl publikován na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Chtěl bych se zeptat, jaké je řešení v situaci, když kolegyně, se kterou jsem ve společné kanceláři, si do ní vodí svého psa z domova. Pes na pracovišti překáží, párkrát se už po mně ohnal, a také je vlivem jeho přítomnosti v kanceláři nepříjemný zápach. S kolegyní se nedá rozumně domluvit a ostatním kolegům to nevadí, protože nejsou ve stejné místnosti.

Rozhodnutí o tom, zda si zaměstnanec může vzít domácí zvíře/mazlíčka s sebou na pracoviště je pouze na zaměstnavateli. Ten je ze své podstaty osoba, která přiděluje zaměstnanci nejen práci, ale dává mu také k ní pokyny. Zaměstnavatel zajišťuje pracovní podmínky na pracovišti, které jsou standardně upraveny v pracovněprávních předpisech, vydává různé vnitřní předpisy a směrnice, ale je také odpovědný za stav pracoviště a za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců na pracovišti.

Z tohoto hlediska je tedy na zaměstnavateli, aby rozhodl, jaké věci, případně zvířata, mohou být přítomna na jeho pracovišti. Zaměstnavatel může na jedné straně zakázat vstup jakémukoliv zvířeti od zaměstnance na pracoviště, ale také může naopak tento vstup povolit. Právní předpisy České republiky v oblasti bezpečnosti práce nezavazují zaměstnavatele k tomu, aby umožnil zvířatům vstup na pracoviště. Na druhou stranu mu ani nezakazují povolit zvířatům vstup na jeho pracoviště. Je tedy výslovně na uvážení zaměstnavatele, zda zvířata na pracovišti povolí, či nikoliv.

Velmi často je běžné, že zaměstnavatel nevlastní nemovitost, ve které zaměstnanec vykonává práci. Zaměstnavatel si například pronajímá pouze budovu nebo její část. V takovém případě může být již v nájemní smlouvě mezi pronajímatelem na jedné straně a zaměstnavatelem jako nájemcem na straně druhé stanoveno, že platí zákaz vstupu zvířat do předmětné budovy.

Rozhodnutí o povolení či nepovolení zvířete na pracovišti by mělo být zpravidla obsaženo v interním dokumentu zaměstnavatele – interní směrnici, případně v pracovním řádu. Pokud zaměstnavatel o této otázce nerozhodl, je Státní úřad inspekce práce toho názoru, že si zaměstnanec může vzít zvíře s sebou do práce (vycházíme ze zásady, že co není zakázáno, je povoleno).

Přesto i v případě neexistence tohoto rozhodnutí však Státní úřad inspekce práce doporučuje, aby zaměstnanec předem konzultoval se zaměstnavatelem úmysl přivést si na pracoviště svého domácího mazlíčka.

Pokud zaměstnavatel povolil zvířata na pracovišti a některým zaměstnancům jejich přítomnost překáží, nezbývá jim nic jiného (s výjimkou změny zaměstnání), než respektovat rozhodnutí zaměstnavatele.

Jiná je však situace, kdy by byl např. některý ze zaměstnanců alergický na takovéto zvíře. V takovém případě by měl zaměstnavatel, který odpovídá za ochranu zdraví při práci, změnit své rozhodnutí a zakázat vstup zvířat na pracoviště, která zde způsobují například i Vámi uvedený zápach. V opačném případě se může poškozený zaměstnanec obrátit na místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, která má v kompetenci ochranu veřejného zdraví.

Při absenci rozhodnutí zaměstnavatele je vhodné prodiskutovat tento problém mezi dotčenými zaměstnanci (tedy tím, kdo nosí zvíře do práce a tím, komu zvíře vadí) se zaměstnavatelem a najít řešení, které bude ke spokojenosti všech zúčastněných stran (například zvíře bude moci být na pracovišti jen určitou dobu, jeden den v týdnu apod.). Při alergii na zvíře se však může dotčený zaměstnanec obrátit na zaměstnavatele s požadavkem, aby zajistil jeho bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a tedy, aby vydal rozhodnutí o zákazu zvířete na pracovišti.

Na závěr uvádíme, že povolení zvířat na pracovišti přináší pro zaměstnavatele větší starosti, pokud jde o dodržení hygienických požadavků na pracovišti a také o dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail