Dodavatelé nedodržující BOZP kazí naší firmě renomé

Zdroj: 

Příspěvek poslal Václav Martinek.

Problém, který mě trápí (a předpokládám, že nejenom mě), je následující. Firma, u které jsem zaměstnán jako odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, má celkem dost velký rozsah činností v oblasti stavební, sanační a těžební. Protože požadavky zákazníků, pro které tyto činnosti vykonáváme, jsou značně proměnlivé, zajišťujeme je i prostřednictvím dodavatelů. Cca 90 % (možná víc) porušení bezpečnosti, na které při svých kontrolách natrefím, je ze strany těchto dodavatelů. Taková "menší" porušení jako jsou nevyhovující OOPP, ruční hasicí přístroje s propadlou prohlídkou (popřípadě vůbec žádné), vozidla na první pohled "podezřelého" technického stavu jsou pochopitelně také nedobré, ale případy (a tyto zjišťuju oklikami, protože přímo mi to nikdo neřekne), kdy zaměstnanci dodavatelů pracují i 32 hodin najednou bez odpočinku!, mi celkem dost pijí krev. Samozřejmě ti zaměstnanci to nepřiznají a my toto máme problém zjistit, protože zaměstnanci dodavatelů pracují i jinde, než u nás. Jenže ti lidé jezdí s nákladními auty a zemními stroji a nebezpečí, že vlivem únavy za provozu něco provedou, je značné. Mám-li být upřímný, divím se, že se zatím ještě nic nestalo (a pokud se stalo, tak to přede mnou úspěšně tají, ale pracovní úraz se určitě nestal, protože ten by se neutajil).

Bohužel velmi smutná na tom je skutečnost, že orgány státního odborného dozoru nechodí (nebo jenom velmi málo) na kontroly k těmto firmám, ale chodí na kontroly k firmám jako je ta naše, protože my zcela jistě nezanikneme jako firma XY a obratem nevznikneme jako firma YX (toto jsem už několikrát u soukromých firem zažil) a v případě problému bychom udělenou pokutu zaplatili. Když jsem se kdysi na jedné konferenci BOZP tehdejšího ministra práce a sociálních věcí zeptal, jestli tato problematika nebude výhledově řešena, tak mi mezi čtyřma očima a jedněmi brýlemi řekl: „Příteli, zatím není politická vůle.“ Takže nevím, co si mám o tom myslet. Výsledkem je, kromě značného ohrožení BOZP, že vlivem nákladů vynaložených na bezpečnost (nemusím tady, doufám, psát, co stojí ochranné pomůcky, povinnosti v rámci kategorizace, vybavení venkovních pracovišť, údržba strojů atd., atd.) naší firmou a nevynaložených nákladů na BOZP těmi ostatními, v případě získávání zakázek máme problém něco slušnějšího získat (všichni víme, že peníze jsou až na prvním místě).

Jenom jeden případ pro ilustraci dalších možných dopadů. Na jedné stavební zakázce prováděné z větší části dodavateli, došlo k situaci, že vlivem značného vedra zkolaboval zaměstnanec dodavatele. Byl prostřednictvím našeho dispečinku neprodleně převezen do nemocnice a ještě tentýž den byl propuštěn - naštěstí bez následků. Na šetření byl poslán kolega, který po návratu připomínal muchomůrku hlízovitou - tak byl otrávený. Zjistil, že v té obci chodili zaměstnanci dodavatelů po domech místních občanů prosit (nechci napsat žebrat) o trochu vody, protože mají žízeň. Přitom na sobě měli výstražné vesty s logem naší firmy (výstražné vesty a přilby dáváme našim dodavatelům, pokud nemají své, zdarma). Dovedete si představit, když vezmete v potaz i skutečnost, že při prováděných pracích tito dodavatelé v té obci několikrát na různých místech překopli elektrické vedení, plynové vedení, vodovodní potrubí, telefonní kabel (obávám se, že by byli schopni překopnout i ropovod, pokud by tam byl), jaké tam má naše firma renomé?

Pošlete i Vy své zkušenosti s BOZP ve svém okolí, se zajišťováním úkolů v prevenci rizik, s aplikací právních předpisů BOZP, s problémy, se kterými se na svých pracovištích potýkáte apod. na adresu
bozpinfo@vubp-praha.cz. Minimální délka příspěvku je 5 řádků stránky A4, maximální 1 normostrana (1 800 znaků, což odpovídá cca 30 řádkům). Každý půlrok se bude losovat o účast na jednodenní vzdělávací akci VÚBP, v. v. i., dle vlastního výběru zdarma. Druhý a třetí vylosovaný účastník obdrží balíček propagačních předmětů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail