Dlouhodobá služební cesta do Afriky. Jak zajistit bezpečnost a ochranu zdraví?

Zdroj: 

Do redakce BOZPinfo jsme dostali dotaz ohledně povinností zaměstnavatele při vyslání zaměstnance na dlouhodobou pracovní cestu do nejmenované africké země, kde by měl provést generální opravy zařízení kdysi dodaného z Československa. Jakým způsobem zajistit ochranu zaměstnance ve ztížených podmínkách, kde jsou špatně dostupné zdravotní služby, nekvalitní hygienické podmínky (například jeden společný turecký záchod pro všechny) a celý pobyt se odehrává ve vyšší nadmořské výšce (cca 2000 metrů nad mořem)?

Před odjezdem do Afriky

S vyřizováním potřebných záležitostí je nutné začít včas a získat co nejvíce informací o podmínkách cestování do konkrétní země, tamních zvláštnostech a rizicích. K tomu by mohly posloužit webové stránky Ministerstva zahraničních věcí (MZV). Zde se můžete dozvědět, zdali je do konkrétní africké země doporučeno cestovat, jaká je tam bezpečnostní situace, důležité telefonní kontakty (na policii nebo zdravotnickou pomoc apod.). V některých zemích například hrozí zvýšená hrozba teroristických útoků a únosů nebo zvýšené množství loupežných přepadení. Někde je jakákoli pokročilejší zdravotní péče prakticky nedostupná.

Je zde také uvedeno, jaká očkování jsou do konkrétní země povinná a jaká se doporučují. Mezi zdravotní rizika patří žlutá zimnice, cholera, tyfus, malárie, hepatitida.

Před odjezdem můžete kontaktovat Centrum cestovní medicíny ohledně potřebných očkování, příp. další profylaxe. Na jejich webových stránkách se nacházejí mapky výskytu vybraných infekčních onemocněnípřehled povinných a doporučených očkování podle jednotlivých zemí.

Důležité je kvalitní cestovní zdravotní pojištění pokrývající také lékařskou evakuaci do zahraničí.

Při návštěvě webových stránek MZV budete také v případě cesty do zahraničí vybídnuti, abyste se zaregistrovali v databázi Drozd sloužící MZV k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a k účinné organizaci pomoci v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů.

Nadmořská výška

Dlouhodobější adaptace na vyšší nadmořskou výšku - aklimatizace je komplexní proces trvající několik týdnů. Jsou obvyklé tři fáze: akomodace, adaptace a aklimatizace. Celková doba zhruba 3 týdny. (Kurzy přežití.cz, nedatováno)

Každopádně by měl zaměstnavatel vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku z důvodu zdravotní náročnosti konkrétních pracovních podmínek.

Hygienické podmínky

Zaměstnavatel se musí při hodnocení hygienických podmínek pokusit získat co nejpřesnější informace o konkrétním místě pobytu. Musí zvážit, zda je plánované ubytování pro zaměstnance hygienicky přijatelné, zdali má možnost mýt se v čisté vodě. Přidělí mu čistící, dezinfekční prostředky, ochranné krémy, repelent, potřebné léky - obsah lékárničky konzultuje s lékařem pracovnělékařské péče, speciální vybavení (například moskytiéru), vhodné oblečení a vybavení podle konkrétních podmínek práce, například pro práci na slunci. Musí však přihlédnout k omezeným váhovým a bezpečnostním limitům při nástupu do letadla. Turecký záchod je sice nekomfortní, ale s tím zaměstnavatel patrně nic nezmůže.

V tomto případě bude dotyčný pracovník opravovat zařízení, lze tedy předpokládat, že bude přidělen k nějakému tamnímu zaměstnavateli a bude také existovat dohoda mezi těmito dvěma zaměstnavateli o konkrétních podmínkách práce.

Pracovní úraz a nemoc z povolání

Pokud se stane na pracovní cestě úraz nebo zaměstnanec onemocní, i zde se zjišťuje, zda se tak stalo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Musí zde být prokázána přímá příčinná souvislost mezi vznikem škody a plněním pracovních úkolů. V minulosti byl znám případ, kdy pracovnice na služební cestě v africké zemi na následky kousnutí komárem onemocněla malárií a zemřela. Tato nemoc se tehdy odškodnila jako pracovní úraz.

V případě obavy o svůj život a zdraví by zaměstnanec mohl takovou pracovní cestu odmítnout s poukazem na § 106 odst. 2 zákoníku práce: „Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.”

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail