Co je potřeba k uvedení linky pro testování výrobků do provozu?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Pokud bychom chtěli pro naši firemní potřebu vyrobit linku, která bude sloužit pro testování výrobků, jaké všechny normy bychom měli zohlednit z hlediska bezpečnosti a uvedení do provozu spolu s potřebnou dokumentací k takovému zařízení (výrobní dokumentace, analýza rizik, zbytková rizika, prohlášení o shodě CE, potřebné zkoušky)? Linkou se rozumí soustava ventilů a potrubí s elektrickým rozvaděčem. Tato linka by umožňovala testování ventilů do tlaku 200 bar z naší sériové produkce. Na zařízení by nebyla žádná pohyblivá ani manipulační zařízení. Vsazení do testovacího obvodu by probíhalo ručně, operátor by pouze přišrouboval testovaný kus na příslušný závit a spustil testovací cyklus.

Podle popisu zařízení se nejedná o technologickou linku z hlediska nařízení vlády (NV) č. 176/2008 Sb., ale o tlakové testovací zařízení. Typ ventilů není uveden, není také uvedeno, o jakou tlakovou látku jde a další konstrukční údaje potřebné k přesnějšímu vyjádření. Dle uvedeného se pravděpodobně na zařízení vztahuje:

NV č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh,

NV č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh,

NV č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh,

NV č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku a dále dle konstrukce,

NV č. 481/2012 Sb., o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Požadavky jednotlivých NV lze plnit požadavky harmonizovaných norem s těmito NV. Podle typu použitých zařízení lze požít technické normy typu A, B a C. Budou to normy např. ČSN EN 61439-1 Rozvaděče nízkého napětí-Část 1: Všeobecná ustanovení, normy elektromagnetické kompatibility (EMC) ČSN EN 61000-6-2 ed. 3, ČSN EN 61000-6-4 ed. 2, ČSN EN 61000-6-3 ed. 2, ČSN EN 61000-6-1 ed. 2 a další dle konstrukce.

Požadavky na technickou dokumentaci zařízení jsou uvedeny v jednotlivých normách a NV. Po dokončení výroby a posouzení výrobku bude muset být vystaveno ES/EU prohlášení o shodě a výrobek označen značkou shody CE.

Veškeré předpisy jsou použity ve znění jejich změn a doplňků bez jejich citování.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail