Chcete si rozšířit své znalosti v oblasti prevence závažných havárií a nakládání s chemickými látkami?

Zdroj: 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. připravuje nový a z hlediska odborného zaměření ojedinělý vzdělávací program, který na trhu dosud chybí.

Pokud jste zároveň zaměstnán/a nebo máte trvalé bydliště na území Středočeského kraje, věnujte pozornost následujícímu textu.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., (VÚBP, v.v.i.), pověřený výkonem funkce odborného pracoviště pro potřeby státní správy v oblasti dokumentace vypracované podle zákona o prevenci závažných havárií (v době rozhodnutí zákon č. 353/1999 Sb., v současnosti zákon č. 59/2006 Sb.) připravuje nový a z hlediska odborného zaměření ojedinělý vzdělávací program, který na trhu dosud chybí.

Program se zaměří na profesní růst managementu podniků a dalších osob, zabývajících se prevencí obecně a prevencí závažných havárií, i pracovníků, kteří se s nebezpečími vyplývajícími z chemických látek setkávají při své pracovní činnosti.

Vzdělávací program bude rozvíjet stávající poznatkovou základnu uvedených pracovníků o nové informace o řízení rizik vyplývajících z nakládání s chemickými látkami a jejich směsmi pomocí nových metod – zejména praktických příkladů havárií nebo studiem na základě tvorby tzv. „hypotetických podniků“. Další přínos uvažovaného vzdělávacího programu lze vidět i v lepší připravenosti provozovatelů rizikových činností skupiny A a B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, na kontrolní činnost orgánů státní správy zaměřenou na prevenci závažných havárií.

Předpokládaný termín pořádání pilotního běhu: 05/2014 - 06/2014

Forma vzdělávání: prezenční

Předběžný rozsah: 64 hodin

Organizace výuky:  8 hod./1 den 1krát v týdnu, tj. cekem 8 dnů

Organizátor a místo konání pilotního běhu: VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9, Praha 1

Účast na vzdělávacím programu: bezplatná

Účastníci budou vybaveni potřebnými výukovými materiály, případně dalšími nezbytnými pomůckami. Účastníkům bude hrazeno cestovné a stravné. Úspěšní absolventi pilotního běhu získají osvědčení.

Pokud shledáte, že tento vzdělávací program může být pro Vás užitečný nebo zajímavý, vyplňte prosím nezávazně připojený Odpovědní lístek (DOC; 630 kB) a odešlete jej nejpozději 28. 2. 2013 na e-mail hlavickova@vubp-praha.cz nebo faxem na č. 224 210 494. Na tuto e-mailovou adresu se zároveň můžete obracet s případnými dotazy nebo jiným vyjádřením.

Touto cestou monitoruje VÚBP, v.v.i., případný zájem odborné veřejnosti o účast v pilotním ověřování. Závazný zájem bude zjišťován na podzim r. 2013.

Autor článku: 

Komentáře

Bezesporu přínosná a zajímavá

19.02.2013 - 14:43 Norbert Chalupa
Bezesporu přínosná a zajímavá akce, včetně podmínek. Škoda nevyužít. Někteří máme smůlu .....

Chybné datum?

20.02.2013 - 08:17 Vladimír Jindra
opravdu bude "pilotní běh" až v roce 2014?

Re: Chybné datum?

22.02.2013 - 14:04 Kateřina Hrubá
Ano, opravdu bude vzdělávací program probíhat v roce 2014, a to konkrétně v květnu a červnu. Právě připravujeme projekt. Výsledky se dozvíme v červnu t.r. Zahájení projektu je naplánováno na říjen 2013, realizace pilotního běhu 5-6/2014. Ukončení projektu 9/2014. Za VÚBP, v.v.i., Hana Hlavičková.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail