Chystaná novela zákona č. 309/2006 Sb. Objeví se povinné průběžné vzdělávání odborně způsobilých osob?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Dočetl jsem se, že pro odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a pro koordinátory BOZP se v novele zákona č. 309/2006 Sb. kromě povinnosti mít jisté vzdělání, odbornou praxi a úspěšně vykonat zkoušku, která se opakuje 1x za 5 let, připravuje i povinnost průběžného vzdělávání. A to v rozsahu 20 hodin za rok, přičemž každý kurz nebo seminář má trvat nejméně 4 vyučovací hodiny. Vzdělávací instituce, předpokládám, že to budou ty samé, co pořádají zkoušky, budou vydávat osvědčení, která se budou předkládat před zkouškou. Zajímalo by mě, jaký je důvod mít dva systémy k zajištění odbornosti jisté skupiny osob. Znamená to, že současný systém nefunguje správně? Kolik profesí na stavbě, kde pracuje koordinátor BOZP, má současně oba systémy? Autorizované osoby ve výstavbě? Kolik srovnatelných profesí k OZO v prevenci rizik má současně oba systémy? Ekologové, ergonomové, osoby posuzující bezpečnost strojů – CE, odpovědné osoby za VTZ, revizní technici, poskytovatelé pracovnělékařských služeb? V čem jsou tedy tyto profese tak výjimečné, že je třeba dvou systémů zajišťujících jejich odbornost? Samozřejmě jako každý profesionál OZO v prevenci rizik se věnuji svému vzdělávání. Ale nečekám, co mi nabídnou školicí střediska. Odmítám platit za stále stejné lektory, které jsem již mnohokrát slyšel, za čtenáře paragrafů. Raději si zajdu pro názory a rozumy na školení personalistů, kurz komunikačních dovedností apod. Odmítám sedět někde 4 hodiny, jen abych měl body ke zkoušce, protože mi více přinesou kratší akce. Studuji to, co potřebuji a co potřebují moji klienti.

V odpovědi na Váš dotaz musím hned na počátku říci, že skutečně Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo diskusi nad možnou novelou zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Nejde však v současné době o návrh zákona, který by byl či je v připomínkovém řízení, ale pouze o první diskusi nad možným zněním některých ustanovení zákona, ve kterých by příslušné ministerstvo chtělo řešit některé palčivé problémy, zejména týkající se postavení koordinátora BOZP na staveništi, vztahu koordinátora BOZP a zadavatele stavby, vztahu koordinátora BOZP a zhotovitelů na staveništi, náležitostí plánu BOZP pro případ krizové situace ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a podmínek zrušení akreditace podnikající fyzické osobě nebo právnické osoby k provádění zkoušky z odborné způsobilosti, periodické zkoušky nebo zvláštní odborné způsobilosti.

Mimo jiné byla v rámci přípravy novely zákona diskutována i problematika průběžného vzdělávání odborně způsobilých osob, které by zahrnovalo prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání na výkon odborné způsobilosti v rozsahu nejméně 20 hodin ročně.

Jako člen pracovní skupiny, která se novelou zákona zabývá, mohu Vám v tuto chvíli říci, že na červnovém jednání pracovní skupiny byla tato problematika otevřena. Já jsem z pozice předsedy Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP s tímto návrhem, při zachování zkoušek z odborné způsobilosti a periodické zkoušky, vyjádřil nesouhlas a tento postoj byl dále podpořen zástupcem zaměstnavatelů (Svazem průmyslu a dopravy České republiky).

Mohu tedy souhlasit s Vaším názorem a jsem přesvědčen, že uvedené ustanovení se nakonec v návrhu novely zákona neobjeví. Samozřejmě nemohu toto vyloučit, ale vzhledem k postoji členů pracovní skupiny, především sociálních partnerů (odbory a zaměstnavatelé) a i samotného předkladatele, se vypuštění průběžného vzdělávání jeví jako velmi pravděpodobné.

Na závěr bych chtěl vyjádřit poděkování za Váš zájem o uvedenou problematiku.

Autor článku: 

Komentáře

Anketa

28.07.2023 - 20:12 Tomáš Neugebauer
Svůj názor k záměru změny získání a udržení si odborné způsobilosti můžete vyjádřit v anketě na: http://bozppo-neu.cz/?page_id=19

Aktualizační a specializační vzdělávání na výkon odborné způsobi

29.07.2023 - 07:22 Jana Maturová
A teď by mě opravdu zajímalo, koho je aktualizační a specializační vzdělávání na výkon odborné způsobilosti v rozsahu nejméně 20 hodin ročně opět lobby. A byla bych ráda, kdyby se zde objevila i konkrétní jména, která tak za nějaké dovzdělávání u určité skupiny znovu lobují. Pokud bude tento návrh skutečně akceptován, žádám, aby v zákoně bylo upraveno i to, že absolventi FBI, kombinovaného a bezpečnostního zaměření, VŠB-TUO nebudou tímto paskvilem zatíženi, neboť mají již příslušné odborné vzdělání zakončené státní zkoušku. Rovněž tak soudní znalci z oboru BP. Sama mám inženýrské a doktoranské vzdělání v oboru a jsem soudním znalcem, a přesto se musím jít letos už po čtvrté nechat přezkoušet lidmi, kteří mohou mít pouze jakékoliv středoškolské vzdělání? Už se prosím ve všech různých komisích vzpamatujte a žijte reálný život. Doporučuji se podívat do jiných oborů, kde nic podobného není uzákoněno, a přesto fungují normálně.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail