Bezpečnost elektrických spotřebičů a nářadí

V dnešním tématu týdne jsme se zaměřili na stručný pohled na kontroly, revize a zkoušky elektrických spotřebičů a nářadí, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem .

Vyhrazená elektrická zařízení, na která se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce, jsou dle § 2, stále ještě platné vyhlášky č. 20/1979 Sb. ČÚBP a ČBÚ. v posledním znění, zařízení:

  1. pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie,
  2. určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Jedná se tedy o všechna elektrická zařízení. u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Do těchto zařízení patří i elektrické spotřebiče jako jsou zařízení výpočetní techniky elektrické vařiče, stolní lampy, mikrovlnné trouby apod., ruční elektrické nářadí jako jsou elektrické vrtačky, šroubováky apod., samozřejmě včetně přívodních a prodlužovacích šňůr.

Pro zajištění bezpečnosti vyhrazených elektrických zařízení je nutné dle níže uvedených předpisů provádět kontroly zkoušky prohlídky a revize těchto zařízení:

Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce,
Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci.
Zákona č. 458/2000 Sb. - zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti a další.

Elektrické spotřebiče:

Doporučené termíny a postupy revizí zkoušek kontrol a prohlídek jsou obsaženy v české technické normě ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání.

Elektrické nářadí:

Doporučené termíny a postupy revizí, zkoušek, kontrol a prohlídek jsou obsaženy v  české technické normě ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání.

Termíny revizí, zkoušek, prohlídek atd. uvedené v jmenovaných normách vycházejí z četnosti používání a prostředí, ve kterém je elektrické zařízení používáno – umístněno.  Vzhledem k tomu, že uvedené normy jsou technické normy a nikoli právní předpisy, je možné četnost a formu ověření bezpečnosti stanovit dle místních podmínek, dle stanovení a vyhodnocení rizik na pracovišti.

Kdo může provádět revize, kontroly, prohlídky elektrických spotřebičů a nářadí.

Tuto problematiku řeší stále ještě platná vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Upozornění:

Příspěvek byl vypracován jako výčet skutečností, nikoli jako stanovisko.

Literatura:

Jmenované zákony, vyhlášky a technické normy.
Časopis ELEKTRO č. 7, 10, 11, 12 /2007

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail