Bezpečné stohování

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Ve firmě stohujeme IBC kontejnery. Vedoucí střediska začal mít problém, že 4 nádrže na sobě jsou moc. Stoh těchto prázdných nádrží je umístěn venku, na pevné rovné ploše u zdi a pod střechou, která má velký přesah. Je nějaké omezení, jak tyto nádrže stohovat?

V § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nebyli ohroženi padajícími předměty nebo materiály.

V bodě 10 přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, se uvádí, že manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout.

V bodě 4.4 ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování jsou uvedeny požadavky na stohování manipulačních jednotek. V tomto bodě se například uvádí, že stoh manipulačních jednotek nesmí vykazovat vychýlení od svislice větší než 2 % a dále pak v příloze A této normy je uveden výpočet stability stohu (bezpečnosti proti překlopení) a kontrola stability stohu podle grafu.

Při splnění požadavků uvedených právních předpisů a norem a při splnění povinnosti hodnocení rizik podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, je zapotřebí rovněž být v souladu s požadavky § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Mezi minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením patří používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací. Její součástí je návod výrobce pro manipulaci se zařízením, v kterém by měl být popsán způsob stohování, a to v případě plných i prázdných IBC kontejnerů.

Autor článku: 

Komentáře

ČSN 26 9030 Manipulační jednotky

10.06.2019 - 10:23 Radka Šíchová
Dobrý den, jen bych chtěla upřesnit, že nové vydání citované ČSN 26 9030 je z prosince roku 2016 a již neobsahuje přílohy týkající se výpočtu stability stohu ani kontroly stability stohu podle grafu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail