Bezpečná vzdálenost spotřebiče od hořlavých látek

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Mám dotaz ohledně bezpečné vzdálenosti spotřebiče od hořlavých látek. Jedná se o infratopné elektrické panely. Na internetu jsem se dočetl, že by to mělo být 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech. Mohli byste mi tuto informaci potvrdit, případně vyvrátit? 

Infratopné elektrické panely mohou být různých konstrukcí, určení a výkonů. Od toho se odvíjejí požadavky na jejich umístnění, požární a elektrickou bezpečnost. Každý výrobce elektrických infrapanelů - topných panelů, musí v průvodní dokumentaci, v návodu k požívání, mimo jiná důležitá technická data také uvést požadavky na jejich instalaci.

Požární bezpečnost při instalaci a používání tepelných spotřebičů řeší technická norma ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.

Průvodní dokumentace spotřebiče musí z hlediska požární bezpečnosti obsahovat:

 • bezpečné vzdálenosti,
 • druh prostředí, ve kterém může být spotřebič bezpečně používán,
 • zda je spotřebič nutné umístnit na nehořlavou tepelně izolující podložku a její nejmenší dovolené rozměry,
 • údaje pro zabudování vestavného spotřebiče,
 • u spotřebičů určených do prostor s nebezpečím požáru nebo výbuchu předpis pro čištění povrchu a okolí,
 • upozornění na opatření při změně prostředí způsobené například natíráním, lepením apod.,
 • pokyny pro uvedení spotřebiče do provozu a pro obsluhu, regulaci a údržbu,
 • dovolené opravy a seřízení, které může vykonávat uživatel,
 • upozornění, v jakých termínech a kým má být prováděna pravidelná údržba spotřebiče,
 • informace o stupni hořlavosti materiálů v návaznosti na bezpečné vzdálenosti,
 • upozornění, že spotřebiče se nesmějí za provozu zakrývat, nesmí se na ně odkládat hořlavé předměty ani je klást do vzdálenosti menší, než je bezpečná vzdálenost.

Každý spotřebič musí být z hlediska požární bezpečnosti opatřen údajem o bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

Bezpečné vzdálenosti se nestanovují u elektrických spotřebičů, které jsou konstruovány tak, že mohou stát přímo u hořlavých stěn.

Pro elektrické spotřebiče sálavé určené k vytápění (kromě infračervených zářičů), které nejsou konstruovány tak, aby mohly být umístněny přímo u hořlavých hmot, nemají bezpečnou vzdálenost předepsanou v dokumentaci, pro které není vypracována předmětová norma, a nemají bezpečnou vzdálenost doloženou zkouškou, je možné ve výjimečných případech použít bezpečnou vzdálenost:

 • 500 mm ve směru sálání,
 • 100 mm v ostatních směrech.

U elektrických infračervených zářičů, pro které není vypracována předmětová norma, a které nemají bezpečnou vzdálenost předepsanou v dokumentaci, musí být při instalaci dodrženy tyto bezpečné vzdálenosti:

a) světelné elektrické infračervené zářiče s teplotou topné plochy větší než 500˚C:

1)  ≥ 2 000 mm ve směru sálání v závislosti na čísle sálání φ a jmenovitém tepelném příkonu,

2) 800 mm v ostatních směrech.

b) tmavé elektrické zářiče s teplotou topné plochy nejvýše 500˚C:

1) 1 000 mm ve směru hlavního sálání,

2) 500 mm v ostatních směrech u zářiče s reflektorem bez izolace,

    300 mm v ostatních směrech u zářiče s reflektorem a izolací.

Literatura:

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení,

ČSN 33 1310 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace,

ČSN EN 60335-2-30 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely-Bezpečnost-Část 3-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností.

Veškeré předpisy jsou použity v aktuálním znění.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail